Archive for Czerwiec, 2015

Menopauza

Przez długi czas przypuszczano, że nie ma różnicy pomiędzy menstruacją u kobiety a jajeczkowaniem w czasie rui u zwierząt. Przecież suka traci krew w czasie rui, podobnie jak kobieta co miesiąc w czasie menstruacji. W rzeczywistości oba te procesy są całkiem różne, gdyż owulacja zachodzi u kobiety pomiędzy miesiączkami, a nie podczas ich trwania. Ten tak różny od powszechnego u innych zwierząt cykl płciowy spotyka się u małp, niektórych ryjówek oraz u ludzi. U człowieka i małpy w momencie kiedy następuje miesiączka i macica wydala rozpulchnioną błonę śluzową, jajo uwolnione w czasie owulacji dawno obumarło i uległo zniszczeniu, Owulacja jest sprzężona z gotowością płciową, miesiączka i jajecz- kowanie występują każde w innym czasie. Menstruacja jest charakterystyczna dla wyższych ssaków i jest zapewne rezultatem dalszej ewolucji cyklu płciowego, chociaż nie jest jasne, jakie przynosi korzyści.

Czytaj dalej »

Zespół przediesiączkowy

U żadnej kobiety miesiączki nie są całkowicie regularne. Okres miesięczny jest cyklem, który może mieć zarówno 19, jak i 37 dni, przeciętnie ma 28. Zwykle kobieta jest tym bardziej płodna, im dłuższy ma -okres. Zazwyczaj odstęp czasu pomiędzy owulacją a poprzedzającą menstruacją bywa zmienny, natomiast znacznie większą regularność stwierdza się pomiędzy owulacją a następującym po niej krwawieniem. Po zakończeniu miesiączkowania rozpoczyna się ponowny wzrost biony wewnętrznej macicy, I znowu, jeśli nie dojdzie do ciąży, zostanie ona wydalona, aby później ponownie odrosnąć. Dr George Corner z Princeton nazwał miesiączkowanie „niewytłumaczonym zaburzeniom pośród skoordynowanych i spokojnych czynności macicy, zadziwiającą zagadką, w której regularna destrukcja tkanek jest normalną czynnością”. Ten denerwujący paradoks zdarza się u zdrowej kobiety około 440 razy w życiu – jeśli nie ma dzieci, a przy okazji każdego dziecka o około 12 razy mniej. Potem następuje przekwitanie, czyli menopauza, ale zanim to nastąpi, kobieta ma okazję przekonać się, że menstruacja to nie tylko zmiany fizyczne zachodzące periodycznie w jej macicy.

Czytaj dalej »

Proporcja płci

Sytuacja w Indiach przypuszczalnie lepiej odpowiada historycznemu obrazowi przeszłości niż w dwudziestowiecznej Wielkiej Brytanii i dlatego, stosując powyższe porównanie, proporcja płci powinna być odwrócona i powinno rodzić się więcej dziewcząt. Biorąc pod uwagę ludzki sposób rozmnażania się, natura jest rozrzutna, dając każdemu mężczyźnie jedną żonę (albo jak w Indiach prawie jedną żonę), jeden mężczyzna może spłodzić wiele dzieci w czasie, kiedy jego prawdziwa żona nosi w sobie tylko jedno (robili tak władcy, jak Ramzes II, Ludwik XIV czy ów muzykalny król Syjamu). Świat zwierzęcy nie dostarcza wyjaśnienia, ale wykazuje, jak głęboko zakorzeniona jest względna słabość płci męskiej i jak ważna jest większa liczba męskich płodów. U krów przypada 134 porody martwych samców na 100 martwych samic, a 105 na 100 w porodach żywych, podobnie ma się sprawa u świń, szczurów i ptaków. U koni spotyka się więcej urodzeń martwych samców, ale więcej żywych samiczek. Ogólny obraz jest więc podobny, samce umierają wcześniej, w okresie reprodukcyjnym istnieje prawdopodobieństwo równowagi, a równocześnie małe prawdopodobieństwo, że jakaś samica pozostanie bez partnera czy to w mysiej dziurze, w stadzie krów, w wiosce indyjskiej, czy we współczesnej Wielkiej Brytanii. Samica ludzka ma w przyszłości coraz mniejsze prawdopodobieństwo pozostania bez partnera, gdyż – mówiąc słowami profesora Parkesa – zbliżamy się do światowego niedoboru kobiet nadających się do małżeństwa. Przyczyną jest przedłużenie życia mężczyzn.

Czytaj dalej »

Podwojenia populacji

Te fenomenalne podwojenia populacji są nie do uniknięcia, chyba że zwiększy się śmiertelność lub obniży liczba urodzeń. Ponieważ nikt nie zaleca zwiększenia śmiertelności, a perspektywy ogromnych przyrostów populacyjnych stają się alarmujące w większości krajów, trzeba zwrócić uwagę na kontrolę urodzeń. W tym jednak kierunku nie robi się prawie nic ani na arenach narodowych, ani na międzynarodowych (szerzej na ten temat w rozdziale o zapobieganiu ciąży). Zaledwie w r, 1965, po 13 latach bezczynności, Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła, że należy stworzyć poradnictwo dla planowania rodziny z punktu widzenia medycznego i zdrowia publicznego. Większość krajów ma nadzieję, że zapobieganie ciąży będzie iatwo dostępne dla wszystkich i że ich obywatele będą rozsądni w planowaniu swych rodzin. Sposób propagowania podobny jest do szerzenia oświaty za pomocą rozpowszechniania tanich podręczników bez obowiązku uczęszczania do szkoły. Jednak nawet kraje posiadające określone programy planowania rodziny nie panują nad sytuacją. W czasie konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie populacji świata w Belgradzie w r, 1965 stwierdzono, że „ani jeden większy spadek płodności w Swiecie Zachodnim nie był skutkiem zorganizowanego przez instytucję rządową programu ograniczenia urodzeń. Były to skutki decyzji indywidualnych…”

Czytaj dalej »

Małżeństwo

W świecie zwierząt istnieje wielka różnorodność form kojarzenia się i stosunków, ale w obrębie każdego gatunku panuje na ogól pewien stały sposób zachowania się. Niektóre gatunki znajdują partnera na całe życie, inne na sezon, jeszcze inne całkiem przejściowo. Niektóre w ogóle nie znajdują partnerów, jak np. te ryby, które składają nasienie i jaja w morzu na chybił trafił. Niektóre mają wiele partnerek, jak samce fok. Partnerzy innych są do nich przymocowani, jak w przypadku karłowatych samców, podobnych bardziej do przydatków niż samodzielnych stworzeń. Jeszcze inne zjadają swych partnerów po stosunku. Systemów jest bardzo wiele, ale zwykle istnieje wewnątrzgatunkowa stałość.

Czytaj dalej »

Małżeństwo – kontynuacja

W Anglii małżeństwo, nawet w oficjalnej wersji, cieszy się coraz większą popularnością. Dalekie jest ono od wyjścia z mody pomimo rozpowszechnionej niechęci do przestrzegania przepisów, pomimo opodatkowania dochodów małżonków i pomimo iż nie piętnuje się już prawnie nie zalegalizowanych związków. W r. 1966 w Anglii i Walii zawarto 384 000 małżeństw, najwyższa liczba od r. 1949, a poprzedzające 8 iat wykazywało stały wzrost. Najlepszą porą jest wiosna, a najlepszym miesiącem marzec. Wrzesień jest zwykle na drugim miejscu, październik na trzecim, a styczeń na ostatnim . Od r. 1935 średnia wieku młodożeńców stale spada: w r. 1966 dla mężczyzn wynosiła 25 lat, dla kobiet – 22 lata i 9 miesięcy. W tymże roku zawarto 27 000 (6,5%) małżeństw, w których żadne z małżonków nie przekroczyło 20 lat: 10 lat wcześniej . liczba małżeństw pomiędzy nastolatkami była 3 razy mniejsza. Dziewczęta nastolatki urodziły 8°/o dzieci, z tego iU po- zamałżeńskich. Przedwczesna ciąża często przyspiesza małżeństwo i 68°/o wszystkich dziewcząt wychodzących za mąż przed dwudziestym rokiem życia rodzi dziecko w ciągu 12 miesięcy. W przeszłości kobiety pracowały lub wychodziły za mąż: taki był przynajmniej zwyczaj. Dziś pracuje ‘/s brytyjskich żon i tworzą one ponad połowę kobiecej siły roboczej.

Czytaj dalej »

Embrologia jako skomplikowany przedmiot

Podobnie jest z ciałem człowieka: pierwsze dwa podziały mają miejsce w ciągu 50 godzin, ale ponieważ musi dokonać się ich tylko 29, to nie ma potrzeby utrzymywania początkowego tempa wzrostu. Aby powtórzyć w skrócie 3 zasadnicze punkty:

Czytaj dalej »

Kontrola urodzeń – kontynuacja

Zielarze całego świata wybierali na chybił trafił różne rośliny. Na liście figurują: rozmaryn, fasola, krwawnik, szparagi, mitra, bluszcz, majeranek, topola (używane w Europie), oset (w Północnej Ameryce), zielony kokos (oczywiście, na wyspach Pacyfiku) oraz ananas (na Malajach). Według B. E, Fincha i Hugha Greena Contraception Through the Ages (Zapobieganie ciąży na przestrzeni wieków) trudno zrozumieć, dlaczego w ciągu tych wieków eksperymentów i prób nie wynaleziono naturalnego środka zapobiegawczego. Najbliżsi powodzenia byli Indianie amerykańscy, stosując roślinę Liihospermum iuderale (której czynny składnik chemiczny nie został jeszcze wyjaśniony).

Czytaj dalej »

Długość ciąży

Po upływie 280 dni (przy braku objawów rozpoczynającego się porodu) początkowo nikt się specjalnie nie martwi, ale w miarę mijania dni coraz częściej zaczyna się myśleć o sprowokowaniu akcji porodowej. Kiedy minie miesiąc od przewidywanej daty, uważa się na ogół ciążę za nienormalną. Cytowany jest przypadek kobiety, która sukcesywnie, dwukrotnie miała ciąże trwające 11 miesięcy księżycowych (308 dni). W typowym okresie 10 miesiąca księżycowego odczuwała ona bóle porodowe, ustępujące później i pojawiające się ponownie po upływie następnego miesiąca. Przypadek ten mógłby nasuwać przypuszczenie, że dawno zapomniany cykl miesiączkowy ma coś wspólnego z zapoczątkowaniem bólów porodowych.

Czytaj dalej »

Słowa Woltera

W r. 1789 na Tahiti zbuntowało się 45 marynarzy z angielskiej załogi jednej z wypraw odkrywczych. Marynarze ci odmówili dalszej podróży, ponieważ urzekło ich piękno wysp i miejscowych kobiet. Zostali za to surowo ukarani – przyp. tł. śmierci 8 milionów ludzi na ,,biologicznym” polu walki. Wojna hitlerowska, rozpoczęta w 21 lat później, która miała pozbawić życia 50 milionów w ciągu 5 lat, była poparta ideologią rasistowską. Oficjalny komentator Alfred Rosenberg pisał: „Naród utworzony jest przez przewagę określonego zespołu cech ukształtowanego przez jego krew, a także przez język, okolicę geograficzną i poczucie jedności przeznaczenia politycznego: te ostatnie składniki są jednak mniej ważne. Decydującym elementem narodu jest jego krew”.

Czytaj dalej »

Pochwa

Jeśli włożysz palec do pochwy, wyczujesz jej miękkie ścianki przyklejone jedna do drugiej. Pomysł wkładania palca do pochwy może ci się wydawać trochę dziwny. Wiele dziewcząt, a nawet już dorosłych kobiet myśli, że mogą sobie wtedy zrobić krzywdę. Jest to niemożliwe. Nie jest bardziej niebezpieczne niż włożenie palca do ust. Zdarza się, że ujście pochwy i błona dziewicza są małe i napięte. Włożenie palca wywołuje wówczas uczucie przykrości, zwłaszcza kiedy niezbyt odpowiada ci taki sposób poznawania swojego ciała. Jest na to rada: jeśli sprawia ci to ból – nie rób tego. Użycie balsamu ułatwiłoby wsunięcie palca, nie należy jednak używać kremów lub kosmetyków, które składają się z perfumowanych chemikaliów, ponieważ mogłoby to podrażnić te okolice. Bardzo ciasne ujście pochwy można lekko rozciągać przez kilka tygodni lub dłużej. Dobrym sposobem jest przesuwanie palca ruchem okrężnym po ujściu pochwy w czasie gorącej kąpieli.

Czytaj dalej »

Poród – dom czy szpital

Specjaliści nie zawsze 53 na każde zawołanie rodzącej kobiety nawet w szpitalach, a tym mniej w domach, stąd też jeszcze jeden tradycyjny spór dotyczący porodu: czy dzieci mają rodzić się w domu, czy w szpitalu?

Czytaj dalej »