Archive for Sierpień, 2015

Embriologia – dalszy opis

Obserwacje wczesnych stadiów życia ludzkiego mają bardzo krótką historię, co prawda plemniki zobaczył po raz pierwszy Antoni van Leeuwenhoek w r. 1677, ale pierwszą komórkę jajową zobaczono dopiero w r. 1930. Eksperymentalne połączenie jaja i plemnika obserwowano w r. 1944. Jedna z największych tajemnic – wygląd istoty ludzkiej w ciągu pierwszych dni życia, kiedy jest ona skupiskiem komórek podobnym do owocu jeżyny – pozostawała długo niedostępna. Pierwszą wolną blastulę oglądano w r. 1952, była to pierwsza istota ludzka, którą obserwowano jeszcze przed zagnieżdżeniem w ścianie macicy. Wiek tego osobnika wynosił mniej niż tydzień.

Czytaj dalej »

Wargi większe (zewnętrzne)

Poniżej wzgórka zobaczysz dwa oddzielne fałdy skóry. Jak już wcześniej była o tym mowa, są to wargi większe, których łacińska nazwa brzmi labia maiora (Żabia – warga, maiora – większa). U małych dziewczynek wargi większe mogą być pozbawione owłosienia lub pokryte lekkim, jasnym meszkiem. Właściwe owłosienie łonowe zaczyna pokrywać tę część ciała dopiero w okresie dojrzewania.

Czytaj dalej »

Biologiczne skutki małżeństw mieszanych

Niestety, jak podkreśla G. A. Harrison w książce Humań Biofogy (Biologia człowieka), ,,nie przedsięwzięto dotąd prawdziwie systematycznych studiów nad hybrydyzacją człowieka”. Skutki nie są znane. „Wobec braku danych”, mówi prof. Stern z Berkeley w Kalifornii, „konserwatysta będzie doradzał wstrzymanie się, gdyż ewentualne ujemne skutki zmieszania ras będą nieodwracalne”. Dodaje jednak „mniej konserwatywny nie będzie podnosił głosu przeciw mieszaniu ras, ponieważ prędzej czy później i tak to prawdopodobnie nastąpi”. W świecie dzisiejszym człowiek półkrwi jest często uważany za wyrzutka, a większość małżeństw mieszanych istnieje wbrew konwencjom społecznym. Mieszańcy mogą więc być upośledzeni i osiągnąć w życiu mniej niż ich „rasowi” przodkowie. „Osiągnięcia życiowe wymagają zarówno sposobności, jak i uzdolnień” mówi amerykański genetyk W. E. Castle. Innymi słowy nie dziedziczność, a społeczeństwo może unicestwić żywotność mieszańców.

Czytaj dalej »

Kto ma dzieci?

Cofnijmy się do 1808 r. i do dr Stearnsa. Magiczne lekarstwo stosowano w celu przyspieszenia akcji porodowej, a także dla zapobiegania nadmiernemu krwawieniu po porodzie, często jednak nadużywano go, co w następstwie powodowało śmierć zamiast urodzin. Niejednokrotnie popełniano poważne pomyłki w dawkowaniu i dopiero po rozwinięciu się technologii chemicznej sporysz został dokładnie zbadany. Stopniowo wyizolowano zawarte w nim silnie działające alkaloidy – ergotoksynę (1906), ergotaminę (1918) i ergometrynę (1935). Pierwsza okazała się później mieszaniną, działanie drugiej było zbyt powolne, ale trzecia, ergometryna, nazywana w USA ergonowiną, jest potężnym środkiem w ręku położnika. Według profesora położnictwa i ginekologii z Oksfordu

Czytaj dalej »

Żywotność danej płci cz. II

Pomijając wpływ wojny i biorąc pod uwagę wiele innych opracowań wykazano, że stosunek płci jest wysoki {tzn. jest więcej chłopców) wśród potomstwa małżeństw mieszanych (zwłaszcza biały – czarny), wśród matek mających grupę krwi AB, wśród napromienionych ojców (jak w następstwie dwóch bomb zrzuconych na Japonię w 1945 r.), wśród bardzo starych matek – w wieku lat 50 lub więcej, wśród lotników USA, którzy pilotują samoloty transportowe lub którzy nie latają, i wśród dzieci pierworodnych albo posiadających grupę krwi 0. (Nie oznacza to, oczywiście, że na przykład piloci transportowi będą mieli samych chłopców, a tylko to, że można u nich stwierdzić nieznaczne odchylenia od średnich proporcji.) Dziewczęta rodzą się nieco częściej niż zwykle wśród potomstwa pilotów samolotów wyczynowych, u matek, które paliły lub były napromieniane, starszych ojców, pracowników fizycznych lub niekwalifikowanych, a także potomstwa urodzonego poza małżeństwem albo wśród posiadających starszych braci lub siostry. Profesor A. S. Parkes z Cambridge podsumował tę niejednolitą kolekcję różnic, stwierdzając, że gdziekolwiek warunki życia są ciężkie, jak wśród dzieci po- zamałżeńskich i dzieci robotników niekwalifikowanych, więcej chłopców zginie, a tym samym będzie więcej dziewcząt. Teoria ta jest zgodna z prawdą, ale niecałkowicie.

Czytaj dalej »

Zaakceptuj swoją nową sylwetkę

Byłoby cudownie, gdybyśmy nie musieli ciągle porównywać się z innymi i patrząc na siebie mogli powiedzieć „Hej! nieźle wyglądam!” Ale żyjemy w świecie, którego podstawą jest bezustanna konkurencja między ludźmi, przedsiębiorstwami, a nawet krajami. Ciągle porównujemy się z innymi i konkurujemy, kto jest „najlepszy”. Ale kto ma decydować o tym, co jest najlepsze?

Czytaj dalej »

Ektoderma, mezoderma i entoderma

Po wykształceniu się tych 3 warstw, głowy i ogona, a także rurki nerwowej łączącej oba końce, zaczynają pojawiać się różne części ciała, W pewnych okolicach zaczynają pojawiać się pączki, niewielkie miejscowe uwypuklenia, które rosną i zamieniają się w kończyny lub narządy, jak wątroba czy gruczoły. Organy entodermałne, jak wątroba, wrastają w przestrzeń zajętą przez mezodermę, ale nie przerastają przez skórę, przez ektodermę. Część warstwy skórnej w postaci nerwów wrasta głęboko w ciało i rozgałęzia się w każdej jego części. Jeśli skaleczysz się gdziekolwiek, przetniesz najpierw ektodermę, a potem mezodermę, do wewnętrznej warstwy pierwotnej entodermy dojdziesz dopiero, jeśli zranisz się głęboko w obrębie tułowia. Zadania tych 3 pierwotnych, łatwych do odróżnienia i tak wcześnie ukształtowanych warstw są w rozwoju człowieka ściśle określone. Oto w skrócie niektóre końcowe produkty tych listków, dla podkreślenia ich udziału w budowie ciała.

Czytaj dalej »

Co się czuje, gdy biust rośnie?

Rozmawiałyśmy z wieloma matkami i córkami na ten temat i okazało się, że ich wrażenia były bardzo różne. Niektóre dziewczęta były tym faktem bardzo podekscytowane. Jedna z nich powiedziała:

Czytaj dalej »

Zapoznanie się ze swoimi narządami płciowymi cz. II

Wydawało mi się to trochę nieprzyzwoite, że można wziąć lusterko i oglądać to wszystko, ale byłam tak ciekawa, że pewnego dnia zamknęłam się w sypialni i z uwagą przyjrzałam się. Cieszę się, że to zrobiłam. Dowiedziałam się więcej o sobie i nie jest to dla mnie już tajemnica.

Czytaj dalej »

Apologia reprodukcji biologicznej

Głównym założeniem mojej książki jest uwypuklenie znaczenia reprodukcji. Bezimienna bohaterka całej historii naturalnej, Matka Natura, z pewnością jest przekonana, że w porównaniu z życiem (gatunku, nie jednostki) wszystko jest drugorzędne. Bez możliwości odtwarzania nie ma przetrwania biologicznego. W stale zmieniającym się świecie nie może być przetrwania bez możliwości odtwarzania w sposób pozwalający na zmiany. Reprodukcja jest najważniejsza, wszystkie wewnętrzne układy wydzielania, oddychania itp. są mniej ważnymi dodatkami. „Po co ludzie żyją?” pytał sir Julian Huxley w innym zresztą kontekście. Jak każde inne stworzenie po to, aby przetrwać, zmieniać się, odtwarzać się.

Czytaj dalej »

Europejczycy

Mózg przeciętnego mężczyzny europejskiego ma 1450 ml. (Mózg kobiety jest u większości narodów Europy o około 10°/o mniejszy, a więc ma ok. 1 300 ml.) W porównaniu z tą średnią małpy antropoidalne, jak szympans (400 ml), orangutan (420 ml) i goryl (543 ml), są karłami. Mózg Europejczyka jest również większy niż mózgi wielu wczesnych ludzi, jak Aus- iralopjińecus airicanus (600 ml), Telanthropus (850 ml) i S/nan- thropus (1 043 ml), jest również większy niż u niektórych ludzi współczesnych: tubylcy australijscy (1 246 ml), Vedda – jaskiniowcy z Cejlonu (1 285 ml) i mieszkańcy wysp Andaman (1 264 ml). Innymi słowy, jak dotąd w tym uporządkowaniu można dopatrzyć się pewnej logiki, ale Eskimosi, niektórzy południowi Afrykańczycy, Mongołowie, Japończycy i Indianie amerykańscy posiadają większą pojemność mózgu niż

Czytaj dalej »

Reakcja przeciw kontroli urodzeń

Cytowane doniesienie Stowarzyszenia Konsumentów, ogłoszone w r. 1963, zostało zakończone wnioskiem, że żaden ze sprawdzonych środków, jeśli jest używany jako jedyna ochrona, nie stanowi pewnego sposobu uniknięcia ciąży. Wcześniej nieco dr A. S. Parkes przewodniczący Brytyjskiego Instytutu Biologii powiedział, że „metody zapobiegania ciąży są tak prymitywne, że kompromitują naukę w obecnym okresie szybkiego postępu technicznego”. Może najbliższe lata staną się okresem, kiedy sprawa zapobiegania ciąży przestanie być powodem kompromitacji. W pierwszej połowie bieżącego dzieli« sięciolecia widać wyraźny postąp: skuteczne metody to pigułki, pętle i sterylizacja operacyjna.

Czytaj dalej »