Anestezja w czasie porodu jest związana z niebezpieczeństwem

Wielu autorów jest zdania, że w minionych 20-30 latach kładziono zbyt wielki nacisk na zmniejszanie napięcia mięśni zależnych od woli i na ich ćwiczenie. Jednym z nich jest Sir John Peel ginekolog królowej. W czasie konferencji w Mediolanie w r, 1965 wobec 400 położników stwierdził, że dr Dick-Read miał w pewnym sensie rację, choć jego aigu- mentacja była niesłuszna. Koncepcja bezbolesnego porodu była niezgodna z prawdą, a twierdzenie, że kobiety w prymitywnych społecznościach nie cierpią, było mniej niż półprawdą. Sir John jest przeciwny wszelkiej formie indoktrynacji mającej na celu przekonanie pacjentki, że „poród będzie całkowicie bezbolesny i że wszystkie lekarstwa są szkodliwe”.

Anestezja w czasie porodu jest związana z niebezpieczeństwem – według publikacji Perinatal Mortality (Śmiertelność porodowa) z r. 1963, która została opracowana przez N. R, Butlera i D. G. Bonhama i ma duże znaczenie jako zestawienie faktów dotyczących życia i śmierci – 3°/o zgonów rodzących matek jest następstwem narkozy, gdyż środki farmakologiczne nie tylko działają zarówno na matkę, jak i na dziecko, lecz i samo uśpienie kobiety podczas akcji porodowej jest trudne. Profesor J. Stallworthy z Oxfordu nazwał to „jednym z najtrudniejszych zadań dla anestezjologa”. W czasie wspomnianej konferencji włoskiej John Peel podsumowując aktualny stan wiedzy stwierdził, że w jego opinii najlepszym środkiem po rozpoczęciu akcji porodowej jest petidina. Co należy robić w drugim okresie porodu, „zależy od poglądów i życzeń pacjentki, a także od możliwości skorzystania z usług anestezjologa i położnika”.

Leave a Reply