Apologia reprodukcji biologicznej – kontynuacja

Reprodukcja oznacza tak samo stworzenie pici. Ludzie mogą rozkoszować się płcią lub delektować się dyskusjami o płci, ale bardzo rzadko pytają, dlaczego jest ich dwie. Mówiąc otwarcie istniehie dwu pici komplikuje rozwój, dlaczego nie mogła by istnieć tylko jedna? Dlaczego nie moglibyśmy wszyscy mieć postaci’matek, produkować potomstwo przez pączkowanie podobnie jak jakaś hydra, której wyrastają 2 głowy tam, gdzie pierwotnie była jedna?

Jest faktem oczywistym, że gatunek ludzki składa się z dwu rodzajów. Obok zasadniczych różnic między mężczyzną i kobietą istnieją znamiona wtórne, jak typ uwłosienia, budowy i kształtu ciała, ilości tłuszczu. Istnieją również różnice, które można by nazwać trzeciorzędnymi: kobiety inaczej popełniają samobójstwo, żyją dłużej, mają inną proporcję krwinek czerwonych, mają inną skłonność do wrzodów żołądka i lżejsze mózgi, mniej z nich zostaje poczętych, mniej rodzi się nieżywych.

Różnic między mężczyzną a kobietą nie można ograniczyć do opisu męskich i żeńskich narządów rozrodczych. Reprodukcja i istnienie dwu płci rozciąga się podobnie jak obszerna sieć, a ok. 3/s niniejszej książki zajmuje reprodukcja w szerokim znaczeniu tego słowa. W moim pojęciu obejmuje ona nie tylko jednostki podstawowe, jak jajo i nasienie, ale również zapłodnienie i bezpłodność, implantację jaja i zapobieganie ciąży, ciążę i poród, bliźniaki i płody zniekształcone, śmiertelność matek i noworodków, karmienie i gorączkę połogową, wzrost, rozwój i wielkość potomstwa, obrzezanie i kastrację, dojrzewanie i okres młodzieńczy, przestępstwa na tle seksualnym i małżeństwo, spółkowanie, dowód na ojcostwo, dziedziczenie, stosunki i małżeństwa wśród członków rodziny, wielkość rodziny i populacji, menopauzę i wiek starczy, samobójstwo i śmierć.

Leave a Reply