Bezpłodne małżeństwo

Niemniej kobieta może zawieść na wiele sposobów. Może nie posiadać jaj, jaja mogą mieć uniemożliwione dojrzewanie z powodu torbieli na jajnikach. Jajowody mogą być niedrożne, Może nie mieć macicy lub macica może być schorzała. Błona dziewicza może zamykać dostęp do pochwy i nie dopuszczać nasienia. Kobieta może być niezdolna do przyjęcia członka męża. Przyczyna tego jest przeważnie złożona, podobnie jak u mężczyzny przedwczesny wytrysk powodujący stratę nasienia, czy uprawianie stosunków w okresie niesprzyjającym zapłodnieniu, czy wreszcie zbyt częste stosunki. Wszystkich przypadków niepłodności nie można wyjaśnić. Są kobiety, które nie mogą zajść w ciążę ze swymi mężami, a łatwo mogą być zapłodnione przez innych. W wielu przypadkach wszystkie objawy wskazują na płodność – a jednak jej nie ma. Odwrotnie, znane są małżeństwa długo uważane za bezpłodne, a jednak kobieta nagle zachodzi w ciążę, pomimo nadal istniejącej wady i mimo dochowania wierności.

Bezpłodnemu małżeństwu może często pomóc dobra rada lub chirurg. Porada dotyczy przede wszystkim temperatury ciała i sposobu, w jaki ona wzrasta nagle w czasie owulacji, gdyż zapłodnienie może nastąpić-tylko wtedy, kiedy jest obecne jajo gotowe do zapłodnienia. Trzeba wiedzieć, kiedy ten czas następuje, jeśli się chce z niego skorzystać w sposób naturalny czy drogą zapłodnienia sztucznego przez męża, czy przez dawcę nasienia.

Zapłodnienie. Jeśli mężczyzna jest bezpłodny lub niezdolny do zapłodnienia żony albo też nie chce tego z obawy przed jakąś wadą dziedziczną mogącą przejść na potomka, wtedy rozwiązaniem może być sztuczne zapłodnienie przez odpowiedniego dawcę. {Sztuczne zapłodnienie przez własnego męża stosuje się znacznie rzadziej). Rezultaty sztucznego zapładniania są dobre: 30% kobiet zachodzi w ciążę w ciągu pierwszego miesiąca, 18°/o – w drugim i 18°/o – w trzecim, co razem czyni 66% w ciągu trzech miesięcy, W ciągu sześciu miesięcy cyfra ta dochodzi do 70-80%. Zapłodnienia należy dokonywać w odpowiednim czasie, zwracając uwagę na okres obniżki temperatury ciała kobiety. Znany autorytet w tej dziedzinie, dr Walter Williams kładzie nacisk na szereg szczegółów. I tak zarówno żona, jak i mąż muszą wykazać, że są dobranym małżeństwem, a także musi dojść do całkowitej zgody w decyzji skorzystania z dawcy nasienia, a mąż powinien być obecny przy zabiegu. Mężczyzna, którego małżeństwo wybiera na podstawie charakterystyki spośród dziesięciu czy piętnastu dawców, musi oddać nasienie na krótko przed zabiegiem, jak również na zawsze pozostać nie znany, nawet dla zainteresowanego małżeństwa. Powinien być podobny do męża, należeć do tej samej rasy, pochodzić z wiadomego środowiska i mieć 20-35 lat, prowadzić wstrzemięźliwy tryb życia, a jego poziom moralny powinien być bez zarzutu. Najlepiej, jeśli jest studentem uniwersytetu lub absolwentem, częstymi dawcami są studenci medycyny. Wskazane, aby potem kobietą opiekował się lekarz nieświadomy sposobu jej zajścia w ciążę, który jej męża uważa za prawdziwego ojca.

Leave a Reply