Biologiczne skutki małżeństw mieszanych

Niestety, jak podkreśla G. A. Harrison w książce Humań Biofogy (Biologia człowieka), ,,nie przedsięwzięto dotąd prawdziwie systematycznych studiów nad hybrydyzacją człowieka”. Skutki nie są znane. „Wobec braku danych”, mówi prof. Stern z Berkeley w Kalifornii, „konserwatysta będzie doradzał wstrzymanie się, gdyż ewentualne ujemne skutki zmieszania ras będą nieodwracalne”. Dodaje jednak „mniej konserwatywny nie będzie podnosił głosu przeciw mieszaniu ras, ponieważ prędzej czy później i tak to prawdopodobnie nastąpi”. W świecie dzisiejszym człowiek półkrwi jest często uważany za wyrzutka, a większość małżeństw mieszanych istnieje wbrew konwencjom społecznym. Mieszańcy mogą więc być upośledzeni i osiągnąć w życiu mniej niż ich „rasowi” przodkowie. „Osiągnięcia życiowe wymagają zarówno sposobności, jak i uzdolnień” mówi amerykański genetyk W. E. Castle. Innymi słowy nie dziedziczność, a społeczeństwo może unicestwić żywotność mieszańców.

Reasumując – nie stwierdzono biologicznie ujemnych skutków małżeństw mieszanych, ale też dokonano mało (obiektywnych) badań w celu ich wykrycia. Niestety, jak długo istnieją przesądy, krzywda społeczna będzie zawsze wywierała swój hamujący wpływ.

Konieczność biologiczna? Walkę rasową w każdej jej postaci uważano zwłaszcza w przeszłości za manifestację koniecznej życiowej agresywności człowieka, za przejaw konkurencyjnej walki biologicznej. To przekonanie powodowało prześladowania innych grup ludzi, niechęć do obcych, obcokrajowców, barbarzyńców, odmieńców. Uczucia te znajdowały dalszych popleczników, kiedy doprowadzały do wojny. Generał Priedrich von Bernhardi, który był młodym oficerem ułanów w czasie oblężenia Paryża, pisał w r. 1912: „Wojna jest koniecznością biologiczną, jest tak niezbędna, jak walka żywiołów natury: wydaje ona słuszny biologiczny wyrok, gdyż jej decyzje opierają się na naturalnym porządku świata”, W dwa lata później rozpoczęła się wojna, która doprowadziła do

Leave a Reply