Cięcie cesarskie – dalszy opis

Ashley Montagu pisze, że 2% wszystkich porodów w Stanach Zjednoczonych odbywa się za pomocą cięcia cesarskiego, jeden ze szkockich szpitali doniósł, że w r. 1964 na 18 102 przyjętych porodów dokonano ponad 1 000 (czyli ponad 5,5°/o)

Inaczej Asklepios lub Asklepius – grecki bóg medycyny, osoba, która mogła również być człowiekiem żyjącym okoio 1250 r. p.n.e. operacji cięcia cesarskiego i ii wielu spomiędzy operowanych był to czwarty, szósty lub dalszy z kolei zabieg. Pewna kobieta z Lanarkshire miała w tym szpitalu 12 pomyślnych operacji i była ,,dostatecznie młoda, aby wytrzymać jeszcze parę dalszych” (miała wtedy 41 lat). Rekord – 13 zabiegów – należy do pewnej kobiety z Dublina. Podczas gdy operowanie żyjących z reguły kończy się pomyślnie, to operowanie zmarłych staje się coraz bardziej skomplikowane. Czy matka rzeczywiście nie żyje? Jakie są szanse reanimacji? Jakie jest stanowisko najbliższych krewnych i czy dziecko jeszcze żyje?

W jednym z artykułów wstępnych British Medical Journal stwierdzono niedawno, że dziecko powinno być wydobyte tak szybko, jak tylko to jest możliwe, i że jego szanse są lepsze, jeśli matka zmarła nagle, niż jeśli umierała powoli. W każdym razie po pierwszych 5 minutach po śmierci szanse wydobycia żywego dziecka stałe się pogarszają i po 25 minutach są prawie równe zeru. Ogłaszano pojedyncze przypadki przeżycia i po dłuższym czasie, jak na przykład przypadek pomyślnego wydobycia dziecka po 45 minutach, podczas gdy zmarłą matkę utleniano za pomocą aparatu do sztucznego oddychania. Artykuł zalecał w takiej sytuacji zachowanie aseptyki, na wypadek gdyby matka mimo wszystko miaia żyć.

Leave a Reply