Cykl tworzenia się spermy ludzkiej

Niemniej dla zobaczenia plemników konieczny jest przyrząd optyczny, gdyż są one bardzo male. Mikron jest 1/1 000 mm, a głowa plemnika ma 2,6 mikronów szerokości i 4,6 długości. Najdłuższa część – ogon jest dwunastokrotnie dłuższy, 50 mikronów. Jest bardzo cienki i dlatego głowę jest zawsze łatwiej dostrzec. W obrębie tej głowy, mimo tak małych wymiarów, znajdują się ciasno upakowane wszystkie nukleopro- teiny chromosomów, przenośników cech dziedzicznych ze strony męskiej. Przedstawiają one cały udział ojca w produkcji potomstwa. Kiedy połączą się z podobnymi chromosomami matki, mamy już całą informację dla następnego pokolenia zakodowaną w nukleoproteinach. To, że potomek będzie kręgowcem, ssakiem, człowiekiem, określonym typem człowieka, że będzie posiadał cechy zarówno ojca, jak i matki – wszystko to jest zdecydowane przez miniaturowy kłębek chromosomów, a prawie dokładnie połowa męskiego udziału do tego kłębka – w ilości 23 chromosomów zawarta jest w żywej, ruchliwej, zaopatrzonej w ogonek główce plemnika wielkości paru mikronów. Należy się dziwić, że Królewskie Towarzystwo nie zwróciło van Leeuwenhoekowi jego listu o mikroskopijnym nasieniu ludzkim: nie ze względu na nieprzy- zwoitość, ale z powodu zbyt wielkiej rewelacyjności tego odkrycia jak na ówczesne czasy.

Cykl tworzenia się spermy ludzkiej trwa około 46 dni. Powstaje ona z fragmentu poskręcanego nabłonka walcowatego {o długości ok. 1,6 km), z komórek wytwarzających nasienie w obrębie każdego z jąder. Na tym nabłonku znajdują się komórki zwane spermatogonie, a z ich podziału powstają sperma- tocyty. Te znowu dzielą się na spermatydy, a podział dalszy daje już spermatozoa, czyli plemniki. Każdy kolejny podział oznacza nie tylko podwojenie liczby, ale i zmianę kształtu.

Leave a Reply