Czas spółkowania

Ludzkość jest również jednym z nielicznych gatunków, wśród których współżycie płciowe z mniejszymi niż u innych ograniczeniami trwa przez cały rok. Kobieta jest zdolna do współżycia praktycznie zawsze, a nie jak u wielu zwierząt tylko w okresie rui.

Istnieje wiele przesądów co do czasu i miejsca, w których stosunki płciowe są zabronione, a wiele z nich związanych jest z przekonaniem o ich szkodliwości dla mężczyzny. Poza tym według C. S. Forda i F. A. Beacha „w większości społeczeństw, o których informacje są dostępne, każdy dorosły oddaje się zwykle raz w ciągu dnia lub nocy stosunkowi płciowemu”. Dla małżeństw amerykańskich Kinsey podaje nieco mniejszą częstotliwość: 4 razy w tygodniu pomiędzy 15 a 20 r. życia, 3 razy tygodniowo ok. 30 r. życia, 2 razy tygodniowo ok. 40 r. życia i raz w tygodniu ok. 60 r. życia. Oczywiście istnieją poważne indywidualne odchylenia od tych średnich liczb: w każdej grupie wieku od 15 do 60 lat byli mężczyźni, którzy osiągali orgazm przynajmniej 10 razy na tydzień.

W świecie zwierzęcym nie spotykamy takiej regularności, przeważnie istnieje jakaś pora spółkowania, a cała aktywność męska może być ograniczona tytko do kilku samców jak u fok, łub też samica może mieć kilka okresów rui w ciągu roku i przed zakończeniem każdego cyklu może kopulować z wielu samcami. Samice w okresie rui są na ogól nie do zaspokojenia, wydolność płciowa samców często nie wystarcza do zaspokojenia dostępnych samic.

Leave a Reply