Czy dalsze mieszane rozmnażanie się jest korzystne?

W przeciwieństwie do człowieka, grupy normalnych zwierząt są genetycznie oddzielone od siebie, nawet jeśli żyją na tym samym obszarze, częściowo ze względu na posiadanie szczególnego zespołu sygnałów zrozumiałych tylko dla własnego gatunku. Prof. Coon mówi: „nie obserwuje się wśród nich pragnienia spółkowania z przedstawicielami innych gatunków: człowiek porozumiewa się za pomocą mowy, a mowy innej grupy możemy się nauczyć”. Człowiek ma stosunki płciowe z osobnikami z innych grup. Kobiety porywano, handlowano nimi, a mężczyźni często podróżowali po świecie bez kobiet i rzadko ograniczali się wyłącznie do stosunków ze swoimi żonami w domu. Stąd też pomimo różnic rasowych ludzie nadal tworzą jeden gatunek.

Czy dalsze mieszane rozmnażanie się jest korzystne? Nawet jeżeli nie możemy użyć słowa „czysty” w odniesieniu do naszych mieszanych przodków (prof. Dobzhansky uważa, że człowiek był zawsze mieszańcem), czy należy walczyć o zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu ras? Największe mieszane grupy rasowe istnieją w południowej Afryce, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i na niektórych wyspach Polinezji, np. w Hawajach. W pierwszych dwu strefach obowiązują ustawy zabraniające małżeństw mieszanych, w pozostałych dwu – nie. W 15 stanach USA istniały ustawy zabraniające małżeństw pomiędzy białymi i czarnymi, były to: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, N. Carolina, Oklahoma, S, Carolina, Tennessee, Texas, Virginia i W, Virginia. Wyroki za wykroczenia przeciw tym ustawom wahały się pomiędzy miesiącem a 10 latami więzienia: w czerwcu 1967 Sąd Najwyższy USA uznał ustawy zabraniające małżeństw mieszanych za niezgodne z konstytucją. U potomstwa takich małżeństw nie stwierdza się wad fizycznych (mogących odpowiadać niektórym nieudanym skrzyżowaniom wśród psów, których potomstwo miało kończyny tak krótkie, że nie mogło unieść brzucha ponad ziemię). Przeciwnie, stwierdzano heterosis (inaczej zwiększoną żywotność mieszańców – dobrze znaną w świecie hodowców zwierząt i roślin), jak w przypadkach kobiet polinezyjskich, które żyły z marynarzami angielskimi ze statku Bounty

Leave a Reply