Definicja Murzyna – kontynuacja

Prof. Montagu wyliczył również różnice nie istniejące pomiędzy Amerykanami białymi i czarnymi. Nie ma różnicy w inteligencji (choć przeznaczono ogromne fundusze dla udowodnienia takiej tezy), mózg wygląda tak samo, zamknięcie szwów czaszkowych i zatrzymanie wzrostu czaszki następują w tym samym czasie. Chrząstka nosowa jest podobna, choć twierdzono, że murzyńska jest bardziej prymitywna, czoło Murzyna nie jest bardziej skośne (robi tylko takie wrażenie ze wzglę- du na potężną żuchwę). Murzyni nie mają dłuższych rąk, za to mają dłuższe palce. Nie ma dysproporcji pomiędzy ujściem miednicy małej a wielkością głowy dziecka przy urodzeniu mulatów (rasiści upierają się przy takiej dysproporcji). Oko Murzyna nie jest większe, a tylko często tak wygląda, gdyż oczodół jest mniej kanciasty i w końcu penis Murzyna nie jest większy. Bajeczka na ten temat ma prawie 200 lat i datuje się od Blumenbacha, pioniera antropologii, który ,.widział Etiopczyka posiadającego ogromny narząd płciowy”, Podczas gdy naukowiec zastanawiał się, czy jest to cecha stała i szczególna wśród ludności murzyńskiej, inni dla własnych celów przyjęli to za pewnik. Prof. Montagu jest niewzruszony. To także nieprawda. .

Wielkość mózgu. W piśmiennictwie o nastawieniu wrogim do Murzynów używano zawsze jako argumentu różnicy w wielkości mózgu. Major lekarz R. W. Shufeldt pisze: „Mózg Murzyna jest mniejszy, a czaszka’ma pojemność 1 000 ml, podczas gdy u białych 1250 ml. Kości czaszki są zbite i niezwykle- grube i dlatego głowa robi wrażenie tarana”. Z powyższym niewielu się zgadza. Średnia pojemność czaszki u mężczyzny waha się w granicach 1300 – 1500 ml, ale od 1 050 do 1 800 ml uważa się za normę. Często podaje się za przykłady dwu pisarzy Anatola France’a i Iwana Turgieniewa, ponieważ mózg Rosjanina był dwukrotnie większy niż Francuza – 2 000 i 1 000 ml. (Mimo częstego powoływania się na tę parę nie bardzo mogę zrozumieć, dlaczego zbadano ich mózgi. Większość ludzi grzebie się zwyczajnie i choć się o nich nie zapomina, nie wykonuje się takich pomiarów).

Leave a Reply