Długość ciąży a prawo

Najdłuższe notowane ciąże spotykamy nie w kronikach medycznych, a prawniczych. Mężczyźni, często małżonkowie, nieraz chcieli udowodnić, że nie mogli spłodzić danego dziecka, ponieważ w odpowiednim czasie byli za granicą lub na morzu. Prawnicy, zdając sobie sprawę, że ciąża może trwać dłużej niż 280 dni, nie byli nigdy gotowi uznać skargi mężczyzny nieobecnego na 281 dni przed porodem. Również nie, jeśli upłynęło 300 dni, ale w roku 1802 uznano skargę mężczyzny, który był nieobecny przez 311 dni. W dzisiejszych czasach ciąże wydłużają się (z prawnego punktu widzenia). Nie wystarcza być przez 10 miesięcy na morzu, aby po wylądowaniu móc odmówić ojcostwa nowo narodzonemu dziecku. W r. 1021 w sprawie Gaskill przeciw Gaskill, małżonek żądał rozwodu na podstawie domniemanej zdrady żony, ponieważ pani Gaskill urodziła dziecko po upływie 331 dni od czasu, „kiedy miał do niej dostęp”. Pan Gaskill przegrał sprawę, W r. 1947 w sprawie Wood przeciw Wood, mąż był nieobecny przez 346 dni i również przegrał. W sprawie Hadlum przeciw Hadlum w r. 1949, czas nieobecności lub przypuszczalna długość ciąży wynosi 349 dni – czyli rok bez paru tygodni. Sąd przyjął tak długą ciążę – ponad 2 miesiące dłuższą niż przeciętne przewidywania – za możliwą. Pan Hadlum został uznany za ojca. (Czytałem o ciąży trwającej 360 dni, ale brak było na to dowodów.)

Podobne rozstrzygnięcia sądowe potrzebne są w przypadkach wątpliwości co do ojcostwa, kiedy ojciec zmarł. Czy dziecko jest dzieckiem zmarłego, czy też urodziło się zbyt późno, aby można przyjąć tę możliwość? W niektórych krajach obowiązują ścisłe wytyczne. W Niemczech prawo uznaje ojcostwo, jeżeli dziecko urodziło się w ciągu 302 dni po śmierci małżonka. We Francji okres ten wynosi 300 dni, zaledwie 20 dni więcej od przeciętnych 280, i różni się bardzo znacznie od orzeczenia w sprawie Hadlum przeciw Hadlum, gdzie uznano ciążę liczącą 349 dni. Różnica ta uwzględnia być może okoliczność, że jeśli majątek dziedziczony jest tylko przez legalne potomstwo, to wiele młodych wdów mogłoby szybko postarać się o zajście w ciążę, aby zapewnić udział swym (pozamałżeńskim) dzieciom.

Leave a Reply