Długość ciąży

Po upływie 280 dni (przy braku objawów rozpoczynającego się porodu) początkowo nikt się specjalnie nie martwi, ale w miarę mijania dni coraz częściej zaczyna się myśleć o sprowokowaniu akcji porodowej. Kiedy minie miesiąc od przewidywanej daty, uważa się na ogół ciążę za nienormalną. Cytowany jest przypadek kobiety, która sukcesywnie, dwukrotnie miała ciąże trwające 11 miesięcy księżycowych (308 dni). W typowym okresie 10 miesiąca księżycowego odczuwała ona bóle porodowe, ustępujące później i pojawiające się ponownie po upływie następnego miesiąca. Przypadek ten mógłby nasuwać przypuszczenie, że dawno zapomniany cykl miesiączkowy ma coś wspólnego z zapoczątkowaniem bólów porodowych.

Okres 280 dni jest zbyt mocno zakorzeniony w Europie jako uświęcony czas ciąży, aby traktować go bez należytego respektu, jednak rzadko trafia się w dziesiątkę i większości kobiet również to się nie udaje. Średnia długość ciąży u białych kobiet w USA, dla potomstwa męskiego wynosi 279 dni, dla żeńskiego 279,9 dni, ale jednak 12% kobiet musi czekać 300 dni na poród, U Murzynek ciąża jest krótsza, 273,3 dni dla chłopców, a 274,7 dni dla dziewcząt. Dzieci murzyńskie są mniejsze, a więc krótszy czas wydaje się usprawiedliwiony, lecz w Indiach dzieci są jeszcze mniejsze, a mimo to rodzą się później – 285,6 i 286,6 odpowiednio dla chłopców i dziewcząt. Waga dziecka i długość ciąży są charakterystycznymi cechami rasowymi w Indiach, a nie następstwami surowych warunków życia, ponieważ stwierdza się je także wśród dobrze sytuowanych oraz wśród Hindusów żyjących za granicą.

Wszędzie, wśród wszystkich grup ludności dziewczęta noszone są średnio o 1 dzień dłużej niż chłopcy. Jest to równie charakterystyczne dla Homo sapiens, jak i wyraźnie większa umieralność rodzaju męskiego zaczynająca się w chwili poczęcia.

Leave a Reply