Dzisiejsze ciąże nie zawsze rozwijają się normalnie

Jeśli ciążę można by dziś uważać za stan nienormalnie rzadki w przeciwstawieniu do przeszłości, to dzisiejsze ciąże nie zawsze rozwijają się normalnie. Dla wielu kobiet średni przyrost wagi 12,5 kg jest nie do przyjęcia, życzą sobie one średniego dziecka bez średniego przyrostu wagi i stosują odpowiednią do tego dietę. Takie metody były w modzie około 1920 r., kiedy przyrost wagi większy niż 6,5 kg uważano za niepożądany. Pewien lekarz, który starał się osiągnąć taki przyrost u 119 matek, uzyskał rezultaty wahające się pomiędzy stratą 9 kg a przyrostem 18,5 kg.

Do dzisiejszych nienaturalnych zwyczajów należy również przyjmowanie preparatów żelaza, chociaż według książki The Physiology of Humań Pregnancy Hyttena i Leitcha (Fizjologia ciąży ludzkiej) „nie opublikowano przekonywających dowodów, że przyjmowanie dodatkowych preparatów żelaza przynosi korzyść normalnej kobiecie ciężarnej”. Innymi popularnymi dodatkami są preparaty witaminowe, jak kwas foliowy, preparaty wapnia, moczopędne i niezliczone pigułki pobudzające, uspokajające, nasenne, antybiotyki i alkohole, które prawie bez wyjątku przechodzą przez barierę łożyska i działają zarówno na dziecko, jak na matkę. Dzisiejsza nowoczesność nęka nowoczesne dziecko na długo przed urodzeniem. I wreszcie nigdzie nie rodzą się dzieci bez wytworzonego przez człowieka radioaktywnego strontu 90 w kościach. Dziecko wchodzi w wiek atomowy na długo przed urodzeniem.

Łożysko. O łożysku wspomniano już kilkakrotnie. Spełnia ono dwa, pozornie przeciwstawne sobie zadania: z jednej strony oddziela matkę od płodu, a z drugiej przepuszcza wszystkie substancje, których płód potrzebuje od matki. Nie przepuszcza jej krwi, te dwa krwiobiegi nie są ze sobą połączone, a jednak tlen, sole i substancje odżywcze (również wymienione medykamenty) przechodzą przez zaporę. Interesowano się sposobem, w jaki tlen z krwi matki przenoszony jest do krwi płodu. Wiadomo obecnie, że krew płodu różni się od krwi matki i ma większe powinowactwo do tlenu, stąd łatwe przenikanie tego gazu z jednej krwi do drugiej. I na odwrót, płód pozbywa się produktów przemiany materii, gdyż ma do nich powinowactwo mniejsze niż matka i z tego powodu przechodzą one szybko na stronę matki.

Leave a Reply