Embrologia jako skomplikowany przedmiot

Podobnie jest z ciałem człowieka: pierwsze dwa podziały mają miejsce w ciągu 50 godzin, ale ponieważ musi dokonać się ich tylko 29, to nie ma potrzeby utrzymywania początkowego tempa wzrostu. Aby powtórzyć w skrócie 3 zasadnicze punkty:

– 1. Zróżnicowanie dokonuje się bardzo prędko.

– 2. Dokonuje się ono, kiedy zarodek jest bardzo mały.

– 3. Szybkość wzrostu po urodzeniu jest bardzo niewielka w porównaniu ze wzrostem przed porodem,

Przejście od jednej przejrzystej komórki do 2 miliardów w ciągu 9 miesięcy, to fantastycznie szybkie tempo w porównaniu ze wzrostem dziecka od ok. 3 kg przy urodzeniu do ok. 12 kg w mniej więcej półtora roku później, czy do sześćdziesięciu kilku kg w 18 lat później.

Jak powiedziałem, embriologia jest okropnie skomplikowanym przedmiotem, ale skłonności do zawiłości widoczne są od samego początku. Dlatego zamiast naśladować przyjęte opisy rozwoju, podam najpierw możliwie najkrótszy obraz ogólny, a potem w formie kalendarza tygodniowego podkreślę typowe szczegóły,

Jajo dzieli się na dwie komórki, te dwie dzielą się dalej i wkrótce powstaje skupisko komórek (zwane morulą). W środku powstaje zagłębienie (stadium blastuli), a na jednym końcu komórek jest więcej i cały twór zagnieżdża się w macicy. Dzieje się to w pierwszym tygodniu i na razie jest dość proste. Teraz sytuacja zaczyna się komplikować. Nie wszystkie komórki blastuli będą tworzyć przyszłego człowieka, niektóre wrastając w macicę staną się łożyskiem, inne utworzą pęcherzyk żółtkowy – początkowo dość dużą strukturę szczątkową nie zawierającą żółtka, którą nie warto się zajmować, jeszcze inne staną się owodnią, czyli wypełnionym płynem balonem ochronnym otaczającym rozwijający się zarodek. Tylko niektóre z nich staną się człowiekiem.

Leave a Reply