Europejczycy

Mózg przeciętnego mężczyzny europejskiego ma 1450 ml. (Mózg kobiety jest u większości narodów Europy o około 10°/o mniejszy, a więc ma ok. 1 300 ml.) W porównaniu z tą średnią małpy antropoidalne, jak szympans (400 ml), orangutan (420 ml) i goryl (543 ml), są karłami. Mózg Europejczyka jest również większy niż mózgi wielu wczesnych ludzi, jak Aus- iralopjińecus airicanus (600 ml), Telanthropus (850 ml) i S/nan- thropus (1 043 ml), jest również większy niż u niektórych ludzi współczesnych: tubylcy australijscy (1 246 ml), Vedda – jaskiniowcy z Cejlonu (1 285 ml) i mieszkańcy wysp Andaman (1 264 ml). Innymi słowy, jak dotąd w tym uporządkowaniu można dopatrzyć się pewnej logiki, ale Eskimosi, niektórzy południowi Afrykańczycy, Mongołowie, Japończycy i Indianie amerykańscy posiadają większą pojemność mózgu niż

Europejczycy. (W tym miejscu opuściłem wymienianie pojemności, gdyż jakkolwiek tendencje są podobne, to cyfry podawane przez różnych autorów różnią się między sobą.) Większe mózgi mieli ludzie neandertalscy, potężnie zbudowani, którzy grzebali swych zmarłych, ale nie znali sztuki i robili tylko prymitywne narzędzia z kamienia. Pojemność ich mózgów była rzędu 1 550 ml. Jeszcze większe (o 100 ml, czyli o 200 ml większe niż nowoczesnych Europejczyków) były mózgi posiadających własną kulturę ludzi kromaniońskich, którzy pozostawili w Europie malowidła jaskiniowe i którzy prawdopodobnie wytępili lub wchłonęli Neandertalczyków lub lepiej przystosowali się do warunków życia niż ludzie neandertalscy. Można by tutaj znowu dopatrzyć się pewnej logiki, człowiek kromanioński był na pewno inteligentniejszy niż nean- dertalski, ale czy ten ostatni przewyższał nas, ludzi nowoczesnych?

Leave a Reply