Homoseksualizm – kontynuacja

Wbrew rozpowszechnionej opinii większość homoseksualistów nie jest przede wszystkim zainteresowana młodzieżą lub młodymi mężczyznami, Wydaje się to potwierdzać proporcja pomiędzy szacunkową ilością stosunków” homoseksualnych a ilością ujawnionych stosunków (uważanych dawniej za przestępstwo) wyrażających się cyframi od 2 500:1 do 30 000:1. Różne społeczeństwa miały i nadal mają różne postawy wobec homoseksualizmu, wahające się pomiędzy całkowitą tolerancją i zupełnym potępieniem. Grecy aprobowali homoseksualizm, podczas gdy Rzymianie odnosili się do tego zjawiska raczej negatywnie. Wyższe naczelne często uprawiają homoseksualizm zarówno na wolności, jak i w ogrodach zoologicznych. E, Maurice Backett, któremu zawdzięczam wiele z pośród powyższych informacji, pisał w r. 1964: „większość biologów założyłaby się o wysokie stawki, że środowisko jest głównym czynnikiem usposabiającym do homoseksualizmu”.

Teorii na ten temat jest bardzo wiele, ale są one w podobny sposób zaciemnione przez postawę społeczeństw. Uważano, że matki homoseksualistów były wobec nich zbyt wymagające, nadmiernie opiekuńcze, despotyczne, uwodzicielskie i surowe, ojców zaś przedstawiano jako słabych, obojętnych, wrogich, ordynarnych i odpychających wobec swych dzieci. Na ogół cechy pozytywne przypisywano matce ‚- negatywne ojcu, rodzina jako całość miała często opinię purytańskiej. Oczywiście wśród wymienionych możliwości istnieją wyjątki, na pewno nie wszyscy synowie wielu nadmiernie opiekuńczych matek i obojętnych ojców stają się homoseksualistami, z drugiej strony homoseksualistów spotkać można i w najlepszych rodzinach. Podobne wyjątki występują z monotonną regularnością i nie można o tym zapominać, niemniej niedobranie się rodziców uważane jest za charakterystyczne, przy czym matka jest zwykle bardzo uczuciowa. „Wydaje się prawdopodobne”, pisze Backett, „że syn obarczony takim męczącym uczuciem ze strony matki zaczyna odczuwać wstręt na myśl o normalnym stosunku płciowym i dlatego rezygnuje z kobiety jako obiektu pragnień seksualnych”.

Leave a Reply