Homoseksualizm nie ma nic wspólnego z obojnactwem

Większość stosunków homoseksualnych nie zostaje ujawniona. Jeśli się pamięta o ‚/a miliona Brytyjczyków uważanych za homoseksualistów, do wiadomości prawa dochodzi minimalna ilość. W ciągu 5 lat od r. 1955 do r. 1959 całkowita liczba „nienaturalnych występków znanych policji” wynosiła 761, a w poprzedzających okresach pięcioletnich odpowiednio 117, 201, 309, i 680, Liczby te, choć małe, wykazują tendencję wzrostu, ale mogą być tylko odbiciem zwiększonej aktywności policji. Nikt nie wie, czy populacja homoseksualna zwiększa się, podobnie jak z karą śmierci – nie wiadomo, czy złagodzenie przepisów prawnych przynosi jako skutek zwiększenie ilości przestępstw, gdyż przestępcy mogą wykorzystywać zwiększoną tolerancję. Jest to jeszcze jedna niewiadoma w dziedzinie i tak pełnej niewiadomych.

Homoseksualizm nie ma nic wspólnego z obojnactwem. W rozdziale o dziedziczeniu omówione są różne typy obojna- ków, jak męski hermafrodyta, pseudomężczyzna i żeński pse- udohermafrodyta. Obojnactwo może zależeć od nieprawidłowych chromosomów lub nieprawidłowego rozwoju gruczołów, aie pomiędzy nim a nienormalnościami w zachowaniu się płciowym nie ma bezpośredniej zależności. Homoseksualizmu nie można stwierdzić na podstawie badania chromosomów, homoseksualiści są typowymi przedstawicielami swojej płci: nienormalne jest wyłącznie ich zachowanie się.

Kastracja. Słowo eunuch jest pochodzenia greckiego i oznacza pilnować łóżka. Poniżającego okaleczenia w postaci kastracji doznało wieln mężczyzn, a celem zabiegu było pozbawienie ich pożądania płciowego. Jeśli operacji dokonuje się zbyt późno, nie musi ona prowadzić do tego rezultatu. Można podejrzewać, że wielu eunuchów miało w haremach wesołe życie, ponieważ brak nasienia nie musi zmniejszać ani pożądania, ani wydolności płciowej. Jeśli jądra zostają usunięte przed okresem dojrzewania, chłopiec w ogóle nie przechodzi wszystkich zmian z tym związanych. Nie dochodzi do mutacji głosu, nie pojawia się męskie uwłosienie na twarzy i na piersiach, uwłosienie na wzgórku łonowym jest podobne do kobiecego, tkanka tłuszczowa układa się podobnie jak u dziewczyny, mięśnie są słabe.

Leave a Reply