Homoseksualizm

Postawa społeczeństwa wobec homoseksualizmu zaciemnia prawdę. Ilość homoseksualistów wśród mężczyzn ocenia się na 3 do 5%, w Wielkiej Brytanii ma być ich 500 tysięcy. W warunkach szczególnych, jak np. obozach jenieckich, cyfry te wzrastają. A. C. Kinsey i współpracownicy w pracy na temat obyczajowości seksualnej wysuwają przypuszczenie, że 40°/o dorosłych Amerykanów i 13fl/o Amerykanek doświadczyło orgazmu w następstwie kontaktu o charakterze homoseksualnym. Homoseksualizm męski jest na ogół częstszy niż miłość lezbijska – można to stwierdzić zarówno u ludzi, jak u zwierząt – choć Bryan Magee w książce One in Twenty (Jeden na dwudziestu) twierdzi, że w Wielkiej Brytanii jest prawie 1 000 000 lezbijek. Tytuł książki odnosi się do liczby mężczyzn homoseksualistów w Wielkiej Brytanii.

Średnio biorąc, homoseksualiści (odtąd pod tym określeniem będziemy rozumieć mężczyzn) mają więcej braci. W normalnych rodzinach na 100 dziewcząt przypada 106 chłopców’, a w rodzinach homoseksualistów wypada 119 chłopców na 100 dziewcząt. Lezbijki mają w rodzinie więcej sióstr niż przeciętnie. Matki homoseksualistów są starsze niż przeciętnie, a homoseksualiści są zwykle dziećmi, które przychodzą na świat jako któreś z kolei (te dwa fakty należy odróżniać, chociaż na pozór wydają się jednoznaczne), Homoseksualiści nie wykazują dostrzegalnych nienormalności w składzie chromosomów i nie są podobni pod tym względem do hermafrodytów. Pomimo rozpowszechnionej opinii, nie charakteryzują się oni zwiększoną ilością cech kobiecych i są fizycznie lak samo zdolni do posiadania dzieci, jak heteroseksualiści, czyli ludzie normalni. Pomiędzy tymi dwoma grupami nie istnieje jakaś wyraźna granica, wielu mężczyzn może należeć równocześnie do obu, a tylko wykazywać większe skłonności w jednym lub drugim kierunku.

Leave a Reply