Istoty ludzkie rozmnażają sią tylko płciowo – kontynuacja

Takie zminiaturyzowane formy płci męskiej wydają się być również daleko posuniętym kompromisem. Osobnik męski zapewnia genetyczne korzyści rozmnażania płciowego, ale nie zużywa nawet połowy dostępnej ilości pożywienia. Co dziwniejsze, mimo iż u większości gatunków prawie każdy męski osobnik może zapłodnić wiele żeńskich, stosunek pomiędzy obu płciami jest zazwyczaj 1:1. Nawet wśród gatunków faworyzujących haremy, gdzie 1 samiec obsługuje większą liczbę samic, jak np. wśród fok, ta proporcja jest zachowana. Nie należy zapominać o wszystkich innych samcach, żyjących w stanie kawalerskim, które bezużytecznie są samcami w takim samym stopniu jak aktywne płciowo osobniki. Rój pszczół zawiera tylko 1 dojrzałą samiczkę, ale tuziny dojrzałych samców.

Gdziekolwiek w świecie zwierzęcym stosunek samców do samic jest różny od 1:1, przyczyną tego jest prawie zawsze przewaga samców. Widocznie korzystne jest zapewnienie każdej samicy partnera nawet za cenę ryzyka zajmowania tej samej okolicy ekologicznej, zjadania tego samego pożywienia i mimo konkurencji stworzonej przez niepotrzebną liczbę nieproduktywnych samców. Te samotne samce fok pożerają ryby równie zdecydowanie jak samice, które będą produkowały młode dla swego gatunku, chociaż połowa tych młodych wyrośnie znowu na samców.

Leave a Reply