http://www.znakowanielaserem.eu

Jądra ludzkie

Podczas opisanego procesu normalny skład chromosomów, których jest 46, zostaje zmieniony na 23 wskutek tzw. redukcji lub podziału mejotycznego (mejozy). Dzieje się to wtedy, kiedy spermatocyt staje się spermatydem. W czasie zapłodnienia, gdy 23 chromosomy męskie łączą się z 23 żeńskimi, przywrócony zostaje normalny skład chromosomów dla ludzkiej komórki. Podczas gdy męska linia produkcyjna wytwarza kilkaset milionów plemników w ciągu dnia, w żeńskiej dojrzewa jedno jajo na miesiąc. Podobnie, kiedy mężczyzna produkuje w ciągu całego swego życia ilość obracającą się około milio- na milionów plemników, jajnik w reprodukcyjnym okresie życia kobiety wydala ściśle określoną liczbę jaj, nie przekraczającą 400. Stąd też chociaż mężczyzna i kobieta mają identyczny udział genetyczny w kształtowaniu przyszłego pokolenia, produkcja kobiety po prostu tonie w powodzi produkcyjnej mężczyzny,

Jądra. Jądra ludzkie są dziwnie usytuowane. Żaden projektant organizmu, którego wszystkie wewnętrzne organy zostały ułożone w obrębie jam ciała, nie byłby zadowolony z pozostawienia poza ścianami ciała tak ważnego narządu jak jądra. Nie można co prawda powiedzieć, że cała przyszłość gatunku wisi na włosku, ale jest ona mniej bezpieczna, niż miałoby to miejsce w obrębie jakiegoś układu wewnętrznego. Taki wewnętrzny układ ma większość zwierząt, tylko u ssaków jądra wywędrowują z ich pierwotnego położenia w pobliżu nerek, a przemieszczenie to następuje we wczesnym okresie życia, na długo przed urodzeniem. Między ssakami istnieją duże różnice, jeśli chodzi o miejsce, czas i sposób tej wędrówki w obrębie ciała.

Leave a Reply