Jajeczkowanie

Z punktu widzenia wydajności ludzki sposób rozmnażania się nie jest doskonały, jego niedostatki wyrównuje fakt, że współżycie płciowe prowadzące do zapłodnienia, a także okazja do niego i pragnienie zdarzają się znacznie częściej niż u zwierząt, u których okresowość gotowości płciowej uniemożliwia lub zniechęca do aktywności płciowej przez większą część roku.

Jajeczkowanie. Dojrzewanie jednego jaja odbywa się przeważnie na zmianę w każdym jajniku. Produkcja jaja u kobiety jest procesem znacznie bardziej skomplikowanym niż produkcja nasienia: jajo znajduje się w jajniku w stanie nieczynnym jeszcze przed urodzeniem i musi upłynąć 20 lub nawet 40 lat, zanim nagle się obudzi. Z jajnika zostaje wydalone regularnie jedno jajo mniej więcej w dwa tygodnie po rozpoczęciu się miesiączki, ale mechanizm jego wydalenia został uruchomiony już na kilka tygodni przed tą miesiączką. Podczas tego procesu jajo zostaje otoczone przez rozmnażającą się grupę komórek w obrębie jajnika i nazywa się pęcherzykiem Graafa. W dwa tygodnie po rozpoczęciu danego okresu miesiączkowego pęcherzyk zawierający jedno jajo dochodzi do około 12 mm średnicy.

Zazwyczaj w obrębie jajnika dojrzewa jeden pęcherzyk, ale czasami bywa ich dwa: gdy się to zdarzy, to istnieje możliwość poczęcia bliźniąt dwujajowych – niepodobnych do siebie. Dwa jaja mogą w tym przypadku pochodzić z jednego jajnika lub po jednym z każdego jajnika, jest to rzeczą przypadku. W każdym razie dojrzewający pęcherzyk przesuwa się ku powierzchni jajnika, a później wskutek zwiększania się ciśnienia pęka i uwalnia zawarte w nim jajo. Nazywa się to owulacją lub jajeczkowaniem i ma miejsce przeważnie pomiędzy trzynastym a siedemnastym dniem po rozpoczęciu się okresu miesiączkowego. Czasami towarzyszy jej niewielki ból zwany Mittelschmeiz (ból środkowy – przyp. tłum.), który był wielokrotnie przyczyną operacji, kiedy lekarze, nie zwracając uwagi na okresowość występowania, brali go za objaw zapalenia wyrostka robaczkowego, Owulacji towarzyszy również zmiana ciepłoty ciała i to pozwala na dokładne ustalenie terminu, jednak większość kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ich ciele pękł jakiś pęcherzyk o średnicy niewielu milimetrów i uwolnił pojedyncze jajo.

Leave a Reply