Karmienie piersią

Karmienie piersią jest w różnych częściach świata w ogromnym stopniu zależne od zwyczajów i potrzeb, a odsetki karmiących wahają się od 1-2°/o (jak w niektórych szpitalach położniczych Stanów Zjednoczonych czy Kanady) do 99o/» i więcej (jak w ubogich wioskach Bengalu). Cyfry te łatwo odwrócić. W Kalkucie 18°/o dobrze sytuowanych matek w ogóle nie próbuje karmić piersią. W Minneapolis po intensywnej akcji propagującej karmienie piersią 96% matek karmiło pod koniec drugiego miesiąca, a po sześciu miesiącach 84%. Matczyne mleko jest początkowo doskonałym pokarmem, ale później przestaje wystarczać, nawet jeśli produkcja jest nadal dostateczna, gdyż dziecko po przekroczeniu około dziewięciu miesięcy potrzebuje uzupełnienia diety innymi pokarmami. (Wiele ssaków jest znacznie dłużej karmionych piersią: orangutan przez 3-4 lata, niektóre szympanse 2 lata, małpa makak 18 miesięcy, pawian 1 rok). U ludzi niedożywienie często idzie w parze z przedłużonym karmieniem piersią {nie bez znaczenia jest przekonanie, że przedłużone karmienie piersią zapobiegnie następnej ciąży i przyjściu na świat następnej gęby do karmienia). Matka karmiąca potrzebuje dodatkowo 1 000 kalorii dziennie.

Wydzielanie mleka w odpowiedniej ilości nie rozpoczyna się w chwili urodzenia dziecka, początkowo piersi wytwarzają tylko siarę, płyn koloru bladożółtego, który można wycisnąć z brodawek na długo przed porodem. Zawiera on niewiele protein, trochę cukru i dość dużo tłuszczu. U niektórych gatunków, jak np. u krowy, konia i owcy, siara zawiera wartościowe przeciwciała, które nie mogą przejść przez łożysko, a są potrzebne dla uodpornienia potomstwa przeciw chorobom. U ludzi siara ma miejsze znaczenie, gdyż łożysko nie stanowi przeszkody nie do pokonania.

Leave a Reply