Kastracja – dalszy opis

Można by sądzić, że eunuchowie nadawaliby się doskonale nie tylko do pilnowania łóżka, ale i do innych zawodów wymagających wykluczenia aktywności płciowej, jak np, księża w Kościele katolickim, a jednak z tych funkcji są oni wyłączeni. Prawo Mojżesza zabraniało eunuchom wstępu do sanktuarium, a Leviticus podawał, że zwierzęta kastrowane nie mogą być składane w ofierze. Kościół grecki nie dyskryminował eunuchów, ale rzymski – zgodnie z legendą – wymagał, aby każdy wybrany papież udowodnił, że ma nienaruszone genitalia. (Tę informację zawdzięczam książce o reprodukcji człowieka dr Charlesa W. Lloyda), Skonstruowane zostało w tym celu specjalne krzesło – 1 taki egzemplarz znajduje się w Luwrze – z siedzeniem w kształcie podkowy, nieco podobne do dawnego krzesła porodowego, na którym musiał podobno zasiąść papież. Kardynałowie przechodzili koło niego, sprawdzali papieski stan posiadania i oświadczali: „Testículos habet et bene pendentes”. Nie udało mi się dowiedzieć, kiedy zaniechano tego szczególnego punktu ceremonii inauguracyjnej, ani czy to podanie jest całkowicie zgodne z prawdą. Jakże mogłaby w takim razie zostać wybrana papieżem Joanna? A może legenda o niej jest tylko wymysłem?

Obrzezanie. Każda matka, która chce, aby jej chłopiec miał napletek nieuszkodzony, musi „stale tego pilnować, dopóki oboje nie opuszczą szpitala” – powiedział dr W. K. C. Morgan w r. 1965. Ten lekarz angielski, praktykujący w Stanach Zjednoczonych, wyraził zaniepokojenie z powodu „gwałtu na członku”, czyli zwyczaju dokonywania z rutynową obojętnością obrzezania męskich noworodków. Jeśli jego zamiarem jest zmiana nastawienia społeczeństwa wobec sprawy obrzezania, to ma przed sobą trudne zadanie. Zabieg jest stary jak świat (wszystkie męskie mumie egipskie są obrzezane). Popierają to religie (Biblia i Koran stale potępiają nieobrzeza- nych), praktykuje niezliczona ilość społeczeństw (jako rytuały związane z dojrzewaniem lub jako tradycyjne okaleczenie), zaleca duża część przedstawicieli świata lekarskiego (podkreślając lepszą higienę, rzadsze występowanie raka prącia u obrzezanych i raka szyjki macicy u ich żon), bez zastanowienia bronią tego kobiety, nie posiadające wystarczających dowodów na swe przesądy poza konformizmem, trady- cją i być może pragnieniem wpiywu na cechy męskie. Zabieg jest również lukratywny dla wykonawców. Krucjata przeciw takiemu murowi opinii, przesądu i zwyczaju musiałaby być bardzo długotrwała, aby osiągnąć cel,

Leave a Reply