Kiedy plemnik napotyka na jajo i nowe życie się rozpoczyna

Chociaż Anglicy nie mają prawa do głosowania przed ukończeniem 21 lat i choć nie mogą wstępować do armii, gdy nie skończyli 17 lat, angielscy chłopcy i dziewczęta mogą wychodzić za mąż i żenić się (i opiekować się ewentualnymi dziećmi) w wieku lat 16 – jeśli ich rodzice wyrażą zgodę na małżeństwo. Jeden z komitetów proponował Brytyjskiemu Towarzystwu Medycznemu, aby udzieliło poparcia na zezwolenie młodym ludziom w Anglii i Walii na małżeństwa pomiędzy 18. a 21. rokiem życia bez zgody rodziców. Szkocja jest bardziej postępowa w tym względzie – stąd trzytygodniowe podróże do Gretna Green ’ Papież Paweł VI w r. 1966 poszedł jeszcze dalej uprawniając biskupów do zezwalania na małżeństwo chłopcom w wieku 15 łat i dziewczętom w wieku 13 lat, jeśli zaistnieją okoliczności wyjątkowe. W zachodnich społeczeństwach wiek dojrzewania z pewnością obniża się i rozpowszechnia się też zwyczaj wczesnych małżeństw. Prawo będzie musiało – prawdopodobnie z oporami – do tego się dostosować. Julia Szekspira miała 13 lat, kiedy tęskniła do Romea, i dzisiejsze problemy, odpowiedniego do małżeństwa wieku, zostały już wtedy dokładnie określone. ,,Z młodszych bywały nieraz szczęsne matki” – powiedział Parys. „Lecz prędko więdną przedwczesne mężatki” ) – dodat Kapulet.

Gretna Green jest miejscowością na granicy Szkocji i Anglii, gdzie obywatele angielscy po co najmniej trzytygodniowym zamieszkaniu mogą otrzymać ślub według szkockich przepisów prawnych – (przyp. tl.)

Żadna kobieta nie wie dokładnie, kiedy zostaje zapłodnione jedno z wytworzonych przez nią jaj. Jak dotąd nie ma sposobu zorientowania się, nie ma żadnych znaków ani objawów. Kiedy plemnik napotyka na jajo i nowe życie się rozpoczyna, ona może właśnie wsiadać do autobusu. Może ponownie wsiadać do autobusu, nadal nic nie wiedząc, kiedy zapłodnione jajo dokonuje pierwszego doniosłego kroku w postaci podziału na dwie komórki. I tak samo nie zdaje sobie z niczego sprawy, kiedy mniej więcej w 6 dni po zapłodnieniu okrągłe zbiorowisko komórek podzielonych i dzielących się zmienia swoją koczowniczą egzystencję i zagnieżdża się bezpiecznie w obrębie gościnnej ściany macicy.

W tydzień później stwierdza ona brak normalnej miesiączki, co już dobitnie wskazuje na proces, którego była nieświadoma – choć niektóre kobiety utrzymują, że uświadamiają to sobie wcześniej. W tym czasie, tj. w dwa tygodnie po zapłodnieniu, rozwój malutkiego zarodka jest w pełnym toku, składa się on z wielu setek komórek, ma od początku określoną pleć, a szybkość wzrostu jest zawrotna. Po dalszym tygodniu, kiedy brak menstruacji zamienia wątpliwości matki w pewność (jeśli się tak dotąd nie stało), zarodek ma już zawiązek serca, mózgu, oczu, a na powierzchni zaczynają wyrastać kończyny. Nowe życie ma około 2,5 milimetra długości.

Leave a Reply