Kontrola populacyjna

Problemy ekonomiczne są również skomplikowane. The Institute of Life Insurance (instytut ubezpieczenia na życie) w Nowym Jorku obliczył, że obecny koszt wychowania dziecka od urodzenia do lat 18 dla rodziny amerykańskiej, posiadającej dochód roczny 6 600 dolarów, wynosi 23 835 dolarów, a więc koszt wychowania dzieci dla rodziny mającej w USA średnio 3,2 dzieci wynosi 76 272 dolary. Sumy te nie uwzględniają kosztów wyższych studiów, W mniej bogatych krajach dzieci kosztują mniej, a na przeciwległym biegunie znajduje się wioska indyjska, gdzie taniej kosztuje posiadanie dziecka niż zapobieganie urodzeniu za pomocą środków antykoncepcyjnych. Chociaż dzieci są z początku obciążeniem, powinny być dla swego kraju (i rodziców) korzyścią po dojściu do dojrzałości. Niektóre kraje zdają sobie dobrze sprawę z obciążenia głodnymi żołądkami i nie mając pewności co do ewentualnych korzyści posiadania dużych mas ludności wyliczyły wartość zapobiegania urodzeniu, która waha się pomiędzy 90 a 180 funtów ang. Normalne planowanie rodziny polega na zapobieganiu niepożądanej ciąży, ale władze powinny zapewne kierować wysiłki ku zapobieganiu lub zniechęcaniu do ciąży pożądanych.

Japonia ilustruje najbardziej uderzający przykład dotyczący kontroli populacyjnej. W r. 1945 „ustawa o ochronie euge- nicznej” zezwoliła nagle na przerywanie ciąży i planowanie rodziny w kraju z dnia na dzień pozbawionym imperium, w którym brak ziemi stał się krytyczny. Ilość urodzeń spadła z 34 na 1000 w r. 1948 do 18 na 1000 w r. 1959. Ale w r. 1965 Japończycy wystrychnęli planistów na dudków. W tym roku zanotowano wzrost o 6% w porównaniu do poprzedniego. Według Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej bezpośrednią przyczyną tego jest koń ognisty. Dziewczęta urodzone w r. 1966 (także w 1906) – które to lata są latami konia ogni stego – rodzą się tak władcze, że żaden szanujący się kawaler nie będzie chciał ich poślubić, W r. 1906 spadek urodzeń był bardzo znaczny, w r. 1965 wiele małżeństw wolało mieć swe dzieci przez złowróżbnym rokiem – stąd nagły wzrost liczby urodzeń.

Leave a Reply