Kwestia poronień – ciąg dalszy

W Japonii sztuczne poronienia są bardzo rozpowszechnione od czasu, kiedy położono nacisk na kontrolę przyrostu ludności i kiedy amerykańskie władze okupacyjne określiły na 80 000 000 maksymalną liczbę ludzi, jaką kraj może wyżywić. Profesor Shiden Inoue z Uniwersytetu w Nanzan powiedział, że SO/o Japonek mających jedno dziecko przeszło poronienie, a wielu ginekologów w tym kraju praktycznie z tego żyje Z początkiem r. 1960 ilość legalnych poronień przekroczyła ilość urodzeń. Kraje Europy Wschodniej również mają liberalne ustawodawstwo. Na Węgrzech na 100 żywych urodzeń przypada 131 poronień. Niemiecka Republika Demokratyczna zrewidowała swe ustawy i zezwala na porbnienia, jeśli zdro-

Japoński premier zażądał od ministerstwa zdrowia w r. 1967 ograniczenia poronień, kiedy wyszło na jaw, że pewien lekarz japoński oferował ułatwione poronienia pacjentkom z USA: „proszę po prostu przysłać ją samolotem do Tokio, a resztę my załatwimy”. wie matki jest w niebezpieczeństwie, jeśli ma ponad 40 lub poniżej 16 lat, jeśli miała 4 dzieci ze średnim odstępem czasu krótszym niż 15 miesięcy, jeśli ciąża zaczyna się wcześniej niż w 6 miesięcy po porodzie poprzednim, jeśli ma już 5 dzieci, jeśli ciąża jest następstwem przestępstwa lub jeśli u dziecka przewiduje się poważne wady. Przed zmianą ustawy tylko pierwszy i ostatni powód był uważany za wystarczający. Odwrotnie, Rumunia pod koniec 1966 ogłosiła zakaz przerywania ciąży. Pierwszy kraj socjalistyczny, który podjął taki krok, podał do wiadomości, że nowa ustawa będzie zezwalała na przerwanie ciąży tylko w zupełnie wyjątkowych wypadkach. Jugosławia, posiadająca liberalne ustawy (w jednym ze szpitali w Zagrzebiu w r. 1966 zanotowano 4 500 żywych urodzeń i 3 000 sztucznych poronień), jest zaniepokojona spadkiem przyrostu naturalnego i stara się obecnie zmniejszyć ilość legalnych poronień.

Leave a Reply