Lista dodatnich i ujemnych stron karmienia piersią

Kobiecie jednak niełatwo nakazać karmienie, ona ma własne zdanie w tej sprawie. Niedawno British Medical Journa! zestawił ogromną listę powodów, dla których matki nie chcą karmić. Między innymi matki chciały wiedzieć, ile dziecko otrzymuje pokarmu, twierdziły, że dzieci karmione butelką równie dobrze się rozwijają, podkreślały bezsens rozpoczynania karmienia, jeśli nie ma pewności powodzenia, zakłopotanie zarówno, gdy karmienie jest nieprzyjemne lub zbyt przyjemnej niepokoiły się swoją figurą, kłopotliwym wyciekaniem mleka również w przerwach między karmieniami, bólami związanymi z przepełnieniem piersi, skurczami macicy, pękniętymi brodawkami czy nawet ropniami. W artykule podkreślono, że kolekcja skarg jest istotnie potężna. Oto lista dodatnich i ujemnych stron karmienia. Korzystne jest, że:

– 1. Mleko matki jest właściwym pokarmem o właściwym składzie.

– 2. Jest tanie.

– 3. Jest pokarmem prostym, łatwo dostępnym o właściwej temperaturze.

– 4. Dzięki karmieniu macica prędzej wraca do normalnej wielkości i stanu sprzed porodu.

– 5. Pokarm zawiera niektóre przeciwciała (np. przeciw przeziębieniu) i współdziała w zapobieganiu różnym chorobom przez pewien okres czasu.

– 6. Utrwala więzy między matką a dzieckiem (jeśli wszystko dobrze idzie).

– 7. Pokarm jest prawie sterylny i rzadko bywa przyczyną nieżytu jelit.

– 8. Karmienie piersią powoduje mniejsze drażnienie okolicy odbytu dziecka, nawet jeśli stolce są bardziej luźne,

– Do ujemnych stron należą:

– 1. Trudności w rozpoczęciu karmienia, podczas gdy butelka jest tak tatwo dostępna.

– 2. Dziecka nie można kartnić podczas nieobecności matki.

– 3. Niektóre piersi po prostu nie mogą wytworzyć dostatecznej ilości pokarmu,

– 4. Zmartwienia itp. mogą spowodować zanik pokarmu.

– 5. Mogą występować bóle piersi i brodawek.

Karmienie piersią w Europie

W Europie karmienie piersią jest zapewne rzadsze niż kiedykolwiek przedtem pomimo korzyści, prostoty i naturalności, a także pomimo zachęty ze strony sfer lekarskich. W Stanach Zjednoczonych 2 kobiety na 5 daje swym dzieciom przynajmniej szansę ssania. W Wielkiej Brytanii ta proporcja przedstawia się bardzo różnie, a niedawne usiłowania oceny sytuacji doprowadziły zaledwie do wniosku, że ,,karmienie piersią jest stosowane nadal dość często”. Stosuje je jednak raczej mniejszość. Przeprowadzano na dużą skalę obserwacje dzieci karmionych piersią i sztucznie, ale nie znaleziono istotnych różnic między tymi grupami. Wiele mówi się o korzyściach psychicznych tak dla matki, jak i dziecka, lecz trudno je udowodnić.

Te dwie metody są nieporównywalne w krajach, gdzie nie przywiązuje się wielkiego znaczenia dla higieny. Nie wymyta i nie wygotowana butelka do mleka może zawierać ogromne ilości bakterii chorobotwórczych, a samo mleko może być również nieodpowiednie, nawet jeśli pochodzi prosto od krowy, czy od jakiegokolwiek innego zwierzęcia. (W różnych okolicach ludzkość jest zaopatrywana w mleko przez kozę, osta, wielbłąda, lamę, karibu, psa, konia, renifera, owcę, bawola i krowę). Mleko kobiece nie jest całkiem wyjałowione, chociaż jest bardziej sterylne w porównaniu z czymkolwiek, co stało przez jakiś czas w butelce, Jedno z doniesień wykazało, że 93% dzieci pije gronkowce razem z mlekiem. Różnice w składzie pomiędzy mlekiem krowim i kobiecym oznaczają różne populacje bakteryjne w okrężnicy dziecka. Karmienie piersią prowadzi przede wszystkim do rozwoju Bacillus acidophilus, a mleko krowie do Escherichia coli. Nie ma cienia wątpliwości co do częstszego występowania zapalenia jelita przy karmieniu mlekiem krowim, na początku bieżącego wieku śmiertelność dzieci karmionych sztucznie była w Wielkiej Brytanii znacznie, znacznie wyższa. Właściwa jakość i czystość mleka krowiego jest stosunkowo nowym osiągnięciem, największy postęp osiągnięto w okresie międzywojennym.

Leave a Reply