Małżeństwa mieszane

Takie częściowo pokrywanie się cech ma zasadnicze znaczenie. Jak istnieje różnica wzrostu średnio o 2 mm pomiędzy amerykańskimi Murzynami a białymi na korzyść białych, tak mogłaby istnieć podobna różnica w poziomie inteligencji, jeśli jednak łatwo zmierzyć wzrost, to znacznie trudniej inteligencję. Ale nawet jeśliby przyszłe badania wykazały współzależność pomiędzy inteligencją a cechami fizycznymi, to w rozdziale inteligencji w większych grupach ludzi będzie zachodzić zjawisko wzajemnego pokrywania się. Każda grupa będzie zawierała zarówno idiotów, jak i geniuszów, umysłowych karłów i gigantów, dlatego też testy na inteligencję nie mogą usprawiedliwiać dyskryminacji jakiejkolwiek grupy ludzkiej. „Jak dotąd”, pisze prof. Montagu, „jeśli nawet istnieją jakieś wrodzone różnice umysłowe związane z różnymi grupami ludzkimi – nauka nie potrafi ich wykazać.”

Drugim fajerwerkiem emocjonalnym są małżeństwa mieszane, chociaż problem ten stworzony jest sztucznie. Ludzkość jest zbiorem niejednolitym, a z punktu widzenia bezstronnego biologa małżeństwa mieszane byłyby w ogóle niemożliwe. Różnice fizyczne pomiędzy powiedzmy Hotentotem (niski wzrost, żółtawa, wiotka skóra, duży otłuszczony tułów, szarawe włosy) a północnym Europejczykiem są znacznie więk sze niż pomiędzy wielu gatunkami zwierząt, które, mimo że są do siebie bardziej podobne, nie mogą się między sobą rozmnażać. A jednak „bękarty Reheboth” (Reheboth bastards) z południowej Afryki – skrzyżowanie Hotentotów z białymi – są wyżsi i bardziej żywotni niż rodzice z obu stron.

Leave a Reply