Małżeństwo – kontynuacja

W Anglii małżeństwo, nawet w oficjalnej wersji, cieszy się coraz większą popularnością. Dalekie jest ono od wyjścia z mody pomimo rozpowszechnionej niechęci do przestrzegania przepisów, pomimo opodatkowania dochodów małżonków i pomimo iż nie piętnuje się już prawnie nie zalegalizowanych związków. W r. 1966 w Anglii i Walii zawarto 384 000 małżeństw, najwyższa liczba od r. 1949, a poprzedzające 8 iat wykazywało stały wzrost. Najlepszą porą jest wiosna, a najlepszym miesiącem marzec. Wrzesień jest zwykle na drugim miejscu, październik na trzecim, a styczeń na ostatnim . Od r. 1935 średnia wieku młodożeńców stale spada: w r. 1966 dla mężczyzn wynosiła 25 lat, dla kobiet – 22 lata i 9 miesięcy. W tymże roku zawarto 27 000 (6,5%) małżeństw, w których żadne z małżonków nie przekroczyło 20 lat: 10 lat wcześniej . liczba małżeństw pomiędzy nastolatkami była 3 razy mniejsza. Dziewczęta nastolatki urodziły 8°/o dzieci, z tego iU po- zamałżeńskich. Przedwczesna ciąża często przyspiesza małżeństwo i 68°/o wszystkich dziewcząt wychodzących za mąż przed dwudziestym rokiem życia rodzi dziecko w ciągu 12 miesięcy. W przeszłości kobiety pracowały lub wychodziły za mąż: taki był przynajmniej zwyczaj. Dziś pracuje ‘/s brytyjskich żon i tworzą one ponad połowę kobiecej siły roboczej.

Ustawa zezwalająca na roczną bonifikatę podatkową była powodem tradycyjnego spadku liczby zawieranych małżeństw pod koniec roku budżetowego, W r. 1968 ustawa ta została zniesiona i marzec może utracić swą popularność. jeśli nie uwzględniać wyjątkowych lat powojennych. Ilość orzeczeń jest zawsze mniejsza niż podań i w r. 1966 uprawomocniło się 39 000 orzeczeń, z tego 22 000 na korzyść żony, a 16 000 na korzyść męża. Rozbite rodziny miało 60 000 dzieci. Wśród kobiet, które zawarły małżeństwo przed dwudziestym rokiem życia, rozwody były dwukrotnie częstsze niż wśród tych, które w chwili ślubu miały 20-24 lata. Niemniej, mimo wzrostu liczby rozwodów, 93°/# małżeństw brytyjskich jest trwałych, a 59% stających przed sądem trwało 10 lat. Dwie trzecie rozwiedzionych zawiera ponownie związek małżeński, a jedna trzecia rozwiedzionych małżeństw nie ma dzieci. Tylko 8% dzieci urodzonych w Anglii i Walii to dzieci Todziców nie związanych małżeństwem, ale corocznie adoptowanych zostaje 22 000 dzieci, Z tej liczby prawie 1/3 przyjęta zostaje przez małżeństwa, których jeHno lub oboje rodziców są naturalnymi rodzicami dziecka.

Leave a Reply