Małżeństwo

W świecie zwierząt istnieje wielka różnorodność form kojarzenia się i stosunków, ale w obrębie każdego gatunku panuje na ogól pewien stały sposób zachowania się. Niektóre gatunki znajdują partnera na całe życie, inne na sezon, jeszcze inne całkiem przejściowo. Niektóre w ogóle nie znajdują partnerów, jak np. te ryby, które składają nasienie i jaja w morzu na chybił trafił. Niektóre mają wiele partnerek, jak samce fok. Partnerzy innych są do nich przymocowani, jak w przypadku karłowatych samców, podobnych bardziej do przydatków niż samodzielnych stworzeń. Jeszcze inne zjadają swych partnerów po stosunku. Systemów jest bardzo wiele, ale zwykle istnieje wewnątrzgatunkowa stałość.

W obrębie jedynego gatunku ludzkiego jest znacznie mniej konformizmu. Spotyka się zarówno poliandrię (związek jednej kobiety z więcej niż jednym mężczyzną – przyp. tłum,), jak i poliginię (wielożeństwo – przyp. tłum,), a więc obie formy poligamii. Istnieją małżeństwa z wyboru i bez wyboru zainteresowanych partnerów. Istnieją małżeństwa całkowicie nierozwiązalne, a także reprezentujące wszystkie możliwe stopnie rozwiązalności, aż do skojarzeń całkiem przypadkowych i krótkotrwałych. Niektóre społeczeństwa wcale nie oczekują trwałości skojarzeń. W innych, które tego oczekują, skojarzenia mogą być bardzo krótkie – obecny rekord w ilości rozwodów w Stanach Zjednoczonych wynosi 16, a osiągnięty został przez mężczyznę i wyrównany przez kobietę. Niekiedy wdowa zgodnie z tradycją musiała towarzyszyć mężowi nawet poza grób, niektóre, jak we współczesnych Indiach, nie mogą powtórnie wychodzić za mąż, jeszcze inne, jak 7#/o wdów amerykańskich, znajdują następnego męża. Różne grupy w różny sposób interpretują związek między mężczyzną a kobietą i dlatego nie można postawić znaku równości pomiędzy wyobrażeniami o małżeństwie w rozmaitych krajach i trudno porównywać statystyki. W nowoczesnym społeczeństwie różne formy współżycia zacierają obraz, jednak państwo nie uznaje żadnego związku nie uprawomocnionego przez swych przedstawicieli.

Leave a Reply