Mechanizm porodu

Nie wiadomo, co powoduje rozpoczęcie porodu, i dlatego nie można się dziwić istnieniu wielu teorii na ten temat. Oto hipotezy:

– 1. Starzenie się łożyska.

– 2. Zwiększenie się ruchów rosnącego płodu.

– 3. Wzrost wielkości płodu.

– 4. Wzrastające drażnienie uciśniętych jelit.

– 5. Hormony – tuż przed rozpoczęciem porodu – zmniejsza się ilość estrogenu, a zwiększa się poziom oksytocyny.

– 6. Przemiana materii – matka lub dziecko mogą w toku przemiany materii produkować substancje wywołujące rozpoczęcie porodu.

Pomimo nieznajomości właściwej przyczyny czy przyczyn – w razie potrzeby można wywołać poród sztucznie. Konieczność istnieje w przypadku śmierci płodu: przenoszenia ciąży – stare płody są nie tylko większe, ale również trudniej modelują się odpowiednio do kanału porodowego: konfliktu czynnika Rh – może być konieczna transfuzja krwi, a im prędzej tym lepiej: ciąży zatrutej, przedwczesnego pęknięcia błon. Bardzo rzadko stosuje się sztuczne rozpoczęcie porodu przed 35, tygodniem. Polega ono na wstrzykiwaniu oksytocyny, przebiciu błon płodowych, czy przemieszczeniu ich z okolicy szyjki.

Normalna akcja porodowa składa się przeważnie z 3 okresów, niezależnie od tego, w jaki sposób została wywołana. (Przedstawiony niżej opis nie musi odpowiadać każdemu przypadkowi, raczej jest ogólnym szkicem).

Pierwsza faza zaczyna się regularnymi skurczami macicy. Początkowo występują one co 20 lub 30 minut, później częstość ich się zwiększa i dochodzi do 1 skurczu na 2 lub 3 minuty, przy czym każdy trwa około 1 minuty. W miarę jak zmniejszają się przerwy pomiędzy skurczami, wydłuża się czas ich trwania.

Leave a Reply