Menopauza

Przez długi czas przypuszczano, że nie ma różnicy pomiędzy menstruacją u kobiety a jajeczkowaniem w czasie rui u zwierząt. Przecież suka traci krew w czasie rui, podobnie jak kobieta co miesiąc w czasie menstruacji. W rzeczywistości oba te procesy są całkiem różne, gdyż owulacja zachodzi u kobiety pomiędzy miesiączkami, a nie podczas ich trwania. Ten tak różny od powszechnego u innych zwierząt cykl płciowy spotyka się u małp, niektórych ryjówek oraz u ludzi. U człowieka i małpy w momencie kiedy następuje miesiączka i macica wydala rozpulchnioną błonę śluzową, jajo uwolnione w czasie owulacji dawno obumarło i uległo zniszczeniu, Owulacja jest sprzężona z gotowością płciową, miesiączka i jajecz- kowanie występują każde w innym czasie. Menstruacja jest charakterystyczna dla wyższych ssaków i jest zapewne rezultatem dalszej ewolucji cyklu płciowego, chociaż nie jest jasne, jakie przynosi korzyści.

Menopauza (inaczej klimakterium albo przekwitanie), czyli całkowita utrata zdolności rozrodczej samicy, dotyczy wyłącznie kobiety. Prawdą jest, że dzikie zwierzęta mają niewiele szans dożycia późnej i bezpłodnej starości, a zwierzęta w ogrodach zoologicznych nie mogą być reprezentatywne dla swych gatunków, ale obserwacja jednych i drugich wykazuje, że w świecie zwierzęcym nie ma okresu porównywalnego do ludzkiej menopauzy. Zwierzęta istotnie rozmnażają się mniej szybko w miarę starzenia się, ale nie ma u nich klimakterycz- nego zatrzymania funkcji jak u samicy człowieka, raczej, podobnie jak u mężczyzn, ich wydolność powoli zmniejsza się z wiekiem.

Leave a Reply