Metody zapobiegania ciąży

Rendell otworzył w Cler- kenwell w r. 1880 aptekę, w której sprzedawał bardzo skuteczne pessaria zawierające chininę. Niemiecki lekarz dr Wilde wynalazł w r. 1830 gumowy kapturek, spopularyzowany przez dr Mensingę.K apturek ten dotarł do Anglii przez Holandię i został po drodze nazwany czepkiem holenderskim. W r. 1920 dr Grafenberg przeprowadzał w Berlinie próby z krążkami, unowocześniając w ten sposób różne starożytne pomysły. Te środki śródmaciczne, znane pod nazwą IUD (intiaulerine devi ces) wzbudzały wiele kontrowersji, obecnie cieszą się coraz większym powodzeniem. (Fascynującą historię propagandy kontroli urodzeń, ich zwolenników i przeciwników przedstawia Peter Fryer w książce The Birth Conirof/ers. Walka rozpoczęła się, kiedy Francis Place (1771-1854) i Richard Carlile (1790-1843) rozpoczęli bój o wolność dyskutowania i publikowania wszelkich opinii. Słynna klinika kontroli urodzeń Marii Stopes „pierwsza w Imperium Brytyjskim” otwarta została 17 marca 1921 r. w Holloway, a między jej patronami znaleźli się Arnold Bennett i Clara Butt.)

Obok fizycznych metod zapobiegania ciąży istnieje jeszcze coitus interruptus (czyli stosunek przerywany) oraz obliczanie okresu bezpiecznego. Sposób pierwszy, wspomniany już w przypowieści o Onanie (Stary Testament, ks. Rodź., 38) stosowany był przez miliony ludzi w ciągu tysiącleci, mimo że nie zapewnia zadowolenia i jest niewystarczający dla partnerów, u których pożądanie, czas trwania stosunku i samokontrola nie są zgodne. Dopiero w r. 1930 naukowcy w Austrii i Japonii (B. Knaus i D, Ogino) odkryli prawie równocześnie, że jajo jest wydalane z jajnika regularnie na 12 do 16 dni przed początkiem menstruacji. Okres bezpieczny znany był cale wieki przedtem, znany był rytm i prawdopodobieństwo uniknięcia ciąży w pewne dni, ale nie była znana dokładnie przyczyna. Soranus pisał w II w. n.e., że należy unikać stosunków w określonym czasie, jeśli dzieci nie są pożądane. Starożytni Żydzi byli zdania, że przez 14 dni od rozpoczęcia miesiączki kobieta jest „nieczysta”, a więc okres czysty zaczynał się w czasie maksymalnego prawdopodobieństwa zajścia w ciążę.

Leave a Reply