Mężczyzna

Sposoby przenoszenia nasienia – Członek męski — Potencja – Środki pobudzające płciowo – Plemniki – Jądra – Wytrysk nasienia – Typy nasienia – Mianownictwo – Czas spółkowania – Wykroczenia seksualne – Homoseksualizm – Kastracja – Obrzezanie.

Członek męski jest organem dodatkowym, potrzebnym do przeniesienia nasienia. Wśród zwierząt na pierwotnych etapach rozwoju ewolucyjnego, a także wśród żyjących w wodzie organ taki nie jest potrzebny: zarówno nasienie, jak i jaja są uwalniane do wody i tam następuje zapłodnienie. Te nowe istoty są rzeczywiście niezależne od samego początku, ale u gatunków składających jaja w skorupkach lub rodzących żywe potomstwo – w obu przypadkach musi uprzednio dojść do zapłodnienia – istnieje konieczność przeniesienia spermy. Przyszła matka musi w jakiś sposób otrzymać nasienie w okolicę rozpoczęcia procesu zapłodnienia, a ojciec musi być zdolny do wykonania tego. Przeciętna ludzka para może tę procedurę uważać za niezwykle prymitywną, ale warto czasem pomyśleć o rekinach, wielorybach, jeżozwierzach, siedmio- tonowych słoniach, żyrafach i żółwiach. Sam mechanizm przenoszenia nasienia jest niejednokrotnie związany z trudnościami.

Samce rekinów i płaszczek mają parę uchwytów – przedłużenie płetw miednicznych – usztywnionych przez szkielet. Uchwyty te mają podobne do rury fałdy skórne, przez które przepływa sperma i które mogą być wsunięte do kloaki samicy, U wielu innych kręgowców proces ten jest mniej precyzyjny i polega tylko na przepływie spermy przy zbliżeniu jednej kloaki do drugiej. (Kloaka jest to wspólne ujście dla kału, moczu i produktów rozrodczych, spotykane u wielu niższych kręgowców. Słowo to pochodzi z łaciny i oznacza kanał.) Wiele ptaków, z wyjątkiem kaczek i gęsi, nie ma specjalnych organów kopulacyjnych, choć panuje opinia, że ich przodkowie nie byli pod tym względem tak żłe wyposażeni, wiele zaś płazów z grapy, z której powstały ptaki, ma specjalne narządy. Węże i jaszczurki mają „pólczłonki”: we właściwym momencie zostają one wypchnięte na drugą stronę na zewnątrz jak rękawiczka i włożone do ciała samicy. Wiele innych płazów, jak krokodyle i żółwie morskie, zaopatrzonych jest w organ, który wydaje się być prawdziwym pierwowzorem członka ssaków i zasługuje na tę samą nazwę. Najlepiej rozwinięty jest penis ssaków. Niemniej samo posiadanie organu kopulacyjnego nie wystarcza do aktu płciowego, penis musi mieć zdolność wejścia w ciało samicy.

Leave a Reply