Mianownictwo

Znowu staje przed nami problem nazw. Godnym uwagi jest fakt, że w naszym społeczeństwie brak nadającego się do przyjęcia i przyjętego określenia dla aktu plcio- wego, brak jest odpowiednika „jeść” lub „pić” dla równie podstawowej czynności, to jest przeniesienia nasienia. Zamiast tego zależnie od okoliczności trzeba używać wielu brutalnych lub omownych slow, włączając frazeologią zarówno naukową, jak eufemistyczną lub koszarową. Coitus, kopulacja, współżycie, stosunek, spać z kimś, iść z kimś do łóżka, kochać się, parzyć się, spółkować i wiele innych mają zastosowanie w odpowiednich kontekstach. Hodowla zwierząt ma osobne słownictwo, Ogólnym określeniem jest kryć, ale klacze się stanowi, krowy się doprowadza, psy i koty parzą się itd. Biblia, prawo, dziennikarstwo, kliniki położnicze, nauka, literatura, marynarze i przeciętni ludzie mają własne preferencje. W rezultacie kiedy do dyskusji na ten temat przystępują przedstawiciele różnych kultur, istnieje wiele możliwości nieporozumień. To samo odnosi się do oddawania kału i wydalania. Dobrze sobie przypominam, jak kolega szkolny zapewniał pielęgniarkę, że, o ile mu wiadomo, nigdy w życiu nie otworzył kiszek ‘ ,,Co to w ogóle znaczy?” protestował.

Czas spółkowania. Jakiego byśmy nie użyli określenia, ludzkość jest również dziwaczna w ograniczaniu większości swej aktywności seksualnej do czasu zarezerwowanego dla odpoczynku i najmniejszej aktywności fizycznej. Człowiek jest stworzeniem dziennym, a jednak w większości społeczeństw większość gry płciowej odbywa się nocą. Hindusi Chenchu, odwrotnie, przekonani są, że współżycie płciowe w nocy jest niebezpieczne i prowadzi do ślepoty u dzieci, Małpy człekokształtne, zwierzęta dzienne, podobnie jak człowiek, śpią w nocy, a całą aktywność płciową wykazują we dnie, nocne zwierzęta śpią we dnie, a spólkują w nocy. Ptaki dzienne (jest ich większość) spólkują we dnie, a nocne, jak sowy, w nocy. A. C. Kinsey i inni są zdania, że mężczyźni wolą światło, obojętnie czy w nocy, czy we dnie, podczas gdy kobiety lubią ciemność. (Kinsey, który stał się takim autorytetem w sprawach płci człowieka, był pierwotnie entomologiem, zajmującym się przede wszystkim ważkami i subtelnościami ich płci.)

Leave a Reply