Możność przerywania ciąży przez lekarzy

Wiele głosów domagających się zmiany istniejących ustaw słychać obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ciągle jeszcze w 44 spośród 50 stanów jedyną wystarczającą podstawą prawną dla wykonania poronienia jest alternatywa śmierci matki .

W r. 1965 Komitet Reprodukcji Człowieka Amerykańskiego Towarzystwa Lekarskiego zalecił, że uprawnieni lekarze powinni mieć możność przerwania ciąży, jeżeli mogą ustalić, że: kontynuowanie ciąży jest połączone z poważnym ryzykiem dla zdrowia psychicznego lub fizycznego matki: istnieje poważne ryzyko urodzenia się dziecka z ciężkimi defektami iizycznymi lub psychicznymi: ciąża jest następstwem prawnie ustalonego gwałtu lub kazirodztwa.

Towarzystwo Reformy Ustawy o Poronieniach w Wielkiej Brytanii było najważniejszym czynnikiem w walce o zmianę sytuacji. Jeden z prawników streścił jego cele w periodyku Medical News (Wiadomości Medyczne) (Cele te pokrywają się prawie w zupełności z zaleceniami AMA). Lekarz powinien być upoważniony przez prawo do rozstrzygania w 3 kategoriach przypadków: kiedy zdrowie fizyczne lub psychiczne kobiety jest w niebezpieczeństwie: kiedy istnieje poważne ry-

Podobnie jak i gdzie indziej i tam prawo wychodzi na durnia, gdy przeciwstawia się życiu. Liczbę sztucznych poronień ocenia się na 1 milion rocznie, z tego tylko 1% dokonywanych jest w szpitalach. Według dr Roberta E. Halla, przewodniczącego Towarzystwa Badania Poronień, większa część tego małego procentu również nie pozostaje w zupełnej zgodzie z prawem. zyko urodzenia dziecka defektywnego: kiedy ciąża jest następstwem przestępstwa seksualnego. Inni są bardziej radykalni uważając, że nie prawo powinno decydować o poronieniu, a indywidualne sumienie mężczyzny, kobiety i lekarza.

Leave a Reply