Najlepszy system reprodukcyjny dwóch płci

Najlepszy system reprodukcyjny posługujący się dwoma płciami z pewnością dominował w procesie ewolucji przez setki milionów lat. Podczas gdy niższe formy, nawet jeśli go używają, mogą rozmnażać się bezpłciowo, wyższe formy posługują się nim wyłącznie. Niemniej pomimo swej wszechobecności, _ mimo znaczenia historycznego i niezbędności, rozdział pici nie jest kompletny: żaden samiec nie jest bez reszty samcem, ani żadna samica nie jest całkowicie samicą. Mężczyźni np. mają sutki i często doświadczają w ich obrębie przejściowych zmian w okresie dojrzewania, a zarówno mężczyźni, jak i kobiety posiadają hormony, które w odpowiednich okolicznościach mogą wykształcać obie formy narządów płciowych. Zmiana płci jest częsta wśród wielu zwierząt, coś podobnego może zdarzyć się zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie i nie oznacza wtedy homoseksualizmu, formy pośredniej czy międzypłcio- wości: to rzeczywista zmiana płci. Obie strony tak niezbędne dla reprodukcji, tak podstawowe dla naszego społeczeństwa, stanowiące tak nieodłączną część każdego z nas wcale nie są od siebie tak odległe, jak nam się zazwyczaj wydaje. W Klinice Identyfikacji Płciowej w Baltimore szermuje się hasłem: „Jeśli nie można zmienić umysłowości, aby odpowiadała ciału, powinniśmy zastanowić się nad zmianą ciała, aby odpowiadało umysłowi”. Każdy Marsjanin odwiedzający naszą planetę po zrozumieniu naszego układu dwupłciowego byłby zdumiony niewielkimi różnicami po obu stronach bariery płciowej.

Temu Marsjaninowi powinienem być może poświęcić moją książkę. Jeśli byłby w pierwszym rzędzie zainteresowany gatunkiem ludzkim, to zapewne z początku nie tyle naszymi chorobami, jak samym organizmem, w jaki sposób rozmnaża się, rośnie, odżywia się i skąd się bierze jego energia. Gdyby dowiedział się o ewolucji, doszedłby do przekonania, że ludzkość jest jeszcze jednym gatunkiem zwierząt, choć tak bardzo chciałaby odróżniać się od nich. Dlatego też mam niezachwianą nadzieję, że spodobałby się mu biologiczny punkt widzenia, który traktuje człowieka jako najciekawsze i najbardziej intrygujące ze wszystkich zwierząt na ziemi. Ale najpierw musiałby wiedzieć, jak sią to wszystko zaczęło. Dopiero po zapoznaniu się z ewolucją i wytworzeniu sobie perspektywicznego obrazu ludzkości zacząłby studiować jej system reprodukcyjny i jak w Starym Testamencie zacząłby od mężczyzny i kobiety.

Leave a Reply