Niepożądane ciąże

Wiek, popęd i nastrój. Mimo że mężczyźni nie przechodzą klimakterium ani podobnego okresu i mimo że zachowują płodność do późnej starości, starszy mężczyzna nie jest statystycz- nie idealnym ojcem. Dzieci starych mężczyzn giną częściej w łonie matki, a także zaraz po urodzeniu. Uważa się, zwłaszcza wśród mężczyzn, że wydolność płciowa i płodność idą w parze, ale osiągnięcia w pierwszej mogą prowadzić do zawodu w drugiej, ponieważ w wytryskach może brakować dostatecznej ilości plemników. U starych ludzi, u których pro- . dukcja i tak się zmniejsza, naśladowanie młodzieńczego wigoru może również zmniejszyć niepotrzebnie ilość plemników poniżej minimum koniecznego do zapłodnienia. Takie przecenianie możliwości mężczyzny tłumaczy częste zachodzenie w ciążę u kobiet wkrótce po zaadoptowaniu dziecka. Adop- tacja może być następstwem wielu lat niepowodzenia, aż nagle pojawia się dwoje dzieci: jedno adoptowane i drugie własne. Przed adoptacją miało miejsce intensywne współżycie płciowe, które później osłabło, co umożliwiło większą płodność.

Ciąże zdarzają się również, kiedy są bardzo niepożądane i kiedy miał miejsce gwałt. Uczucie nie wydaje się mieć wielkiego znaczenia, podobnie jak chroniczne niedożywienie. W częściach świata, w których brak jest pożywienia, nie brak nigdy ciąży. {Być może ważny jest hałas). Profesor Bernhard Zondek, słynny autor testu Aschheima-Zondeka na obecność ciąży, doniósł w r. 1966, że szczury i króliki kopułowały normalnie w hałaśliwym środowisku, ale płodność zmniejszała się znacznie do czasu ustąpienia hałasu.

Leave a Reply