wynajem ekspresów do kawy Warszawa

Normalna akcja porodowa – dalszy opis

Ciśnienie wywierane przez macicę ocenia się na okoio 0,2 atmosfery (0,2 kg/cm2), a siłę wypychającą płód na około 10 kg. (Znany jest przypadek złamania palca, jakie zdarzyło się pewnemu położnikowi w czasie silnego skurczu macicy).

Czas trwania drugiej fazy jest bardzo zmienny – może trwać minuty i godziny – średnio dla pierwszego dziecka wynosi 2 godziny. Przy każdym następnym dziecku czas ten zmniejsza się.

Trzecia faza trwa przeciętnie 20 minut. Rozpoczyna się po urodzeniu dziecka i kończy wypchnięciem wszystkich pozostałości, a więc błon, łożyska i reszty płynu. Już w czasie drugiej fazy macica skraca się o około 15 cm. Po urodzeniu dziecka obkurcza się dokoła łożyska i jej rytm skurczów może przejściowo ustać. Następnie łożysko odkleja się od tkanek matki, co trwa około 8 minut. Uwolnienie błon trwa zwykłe nieco dłużej. Powracają ponownie skurcze, za pomocą których macica pozbywa się niepotrzebnych tkanek i płynu. Mogą być one wspomagane przez zwiększenie napięcia brzucha i przepony. Utrata krwi może przekraczać pół litra, ale uważa się to za normalne. Większa utrata krwi nie jest normalna i zwykle związana jest z zatrzymaniem łożyska lub jego części. Takie nadmierne krwawienie, krwotok porodowy, zdarza się w 4°/o porodów i ginie z tego powodu w Wielkiej Brytanii około 20 kobiet rocznie – większość to rodzące w domu, gdzie są mniejsze możliwości wykonania transfuzji.

Dla 96°/» kobiet, które nie miały nadmiernego krwawienia, a także dla 4Vo, u których krwotok zatrzymano i uzupełniono krew, poród jest skończony. Zaczyna się połóg. Najniebezpieczniejszą podróżą na świecie jest przebycie 10 centymetrów kanału porodowego. Teraz jest już ona zakończona.

Leave a Reply