Normalna akcja porodowa

Głównym celem tej fazy, trwającej przy pierwszym dziecku około 14 godzin, jest otwarcie szyjki macicy (niektórzy przyjmują 16 godzin za średnią, ale wszyscy zgadzają się, że pierwsza faza jest krótsza przy następnych porodach). Przed rozpoczęciem bólów porodowych kanał porodowy jest zamknięty. Pod koniec pierwszego stadium szyjka macicy cieńczeje, rozsuwa się na boki i powstaje kanał umożliwiający przejście płodu. Nie jest wiadome, co wywołuje skurcze macicy, ani czy fale skurczowe powstają równocześnie po obu stronach macicy.

Druga faza to właściwy poród. Górna część macicy nadal kurczy się i zmniejsza, podczas gdy jej dolna część biernie rozciąga się, umożliwiając przejście płodu. Napięcie mięśni brzucha i przepony jest w tym pomocne, ale nie nieodzowne, jak tego dowodzą normalne porody u kobiet w śpiączce i po poważnych uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Wcześnie w tym okresie pękają zazwyczaj błony otaczające płód (jeśli nie stało się to jeszcze przed początkiem pierwszej fazy). Stopniowo głowa płodu jest wypychana ku dołowi w kierunku dna miednicy, której kostne rusztowanie zmusza głowę do obrócenia się o 45°. Następnie główka zostaje urodzona i przyjmuje na powrót normalną pozycję względem reszty ciała. Potem rodzą się barki i napotykając na dno miednicy dokonują podobnych obrotów, a głowa znajdująca się już na zewnątrz naśladuje obroty barków. W końcu rodzi się reszta ciała. W czasie drugiej fazy czaszka modeluje się odpowiednio do kanału (co jest możliwe ze względu na miękkość kości czaszki płodu, a także na istnienie odstępów pomiędzy nimi).

Leave a Reply