Określenie pici i dzieworództwo cz. II

Trudność polega na udowodnieniu braku udziału mężczyzny. W ludzkich jajnikach znajdowano jaja partenogenetycz- ne, które zaczynały rozwijać się same, i dlatego trudno byłoby stwierdzić kategorycznie, że dzieworództwo jest zupełnie niemożliwe. Ale gdyby nawet zdarzył się taki wybryk natury, to jest zupełnie wykluczone, żeby potomek mógł być płci męskiej. Chromosomami płciowymi kobiety są dwa tzw. chromosomy X, mężczyźni zaś posiadają jeden X i jeden Y, i od tej minimalnej różnicy zależy płeć potomstwa. W każdej komórce normalnej kobiety jest 44 chromosomów plus 2 chro- mosomy X, wszyscy normalni mężczyźni mają również po 44 chromosomy plus jeden X i jeden Y, tę różnicę w układzie chromosomów pomiędzy mężczyzną a kobietą łatwo dostrzec pod mikroskopem.

Każdy mężczyzna otrzymuje od swej matki zawsze chromosom X, gdyż nie może ona mu dać nic innego, Y otrzymuje od ojca: jeśli ojciec zamiast tego daje X, potomek będzie miał XX, a więc musi być dziewczynką, a nie chłopcem. Ponieważ kobiety mają XXr wobec tego każde jajo rozwijające się ewentualnie bez zapłodnienia musi również mieć XX, potrzebnego męskiego chromosomu nie można wziąć z powietrza. Stąd dzieworództwo, jeśliby się miało zdarzyć, musi prowadzić wyłącznie do potomstwa pici żeńskiej. Najsłynniejszy przykład dzieworództwa – Jezus – był wbrew temu mężczyzną, ale w tym wypadku ocena konieczności chromosomu Y znajduje się poza sferą badań biologów, fakt narodzin Chrystusa jest sprawą wiary, a nie mikroskopu,

Leave a Reply