odżywki kfd

Określenie pici i dzieworództwo

Najlepszym dniem dla zajścia w ciążę jest dzień zmiany temperatury – przypuszcza się, że około 50°/o zapłodnień następuje w tym dniu, a pozostałe SC/o tuż przed lub tuż po tym najwłaściwszym czasie.

Określenie pici i dzieworództwo. Kilka słów należy poświęcić dwu najstarszym przesądom, jakie znamy. Kobieta ma dwa jajniki, a potomstwo należy do dwu pici, nie ma się też co dziwić teorii przypisującej produkcję chłopców prawemu, a dziewcząt lewemu jajnikowi lub odwrotnie. Przesąd ten jest bezpodstawny. Jedynie plemnik decyduje o płci potomstwa, a jaja z prawego czy lewego jajnika są identyczne. Zapalczywe feministki znalazły jednak inny sposób wykazania decydującego wpływu matki na płeć potomstwa, nowa teoria próbuje tłumaczyć określenie płci występującą od czasu do czasu niechęcią przyjęcia przez jajo lub jajowody plemników wyznaczających płeć męską lub żeńską. Taka teoria jest mało przekonywająca. Nie wiadomo jednak, dlaczego poczętych zostaje więcej chłopców: czy wytwarza się więcej nasienia typu męskiego, czy jest ono skuteczniejsze, a może plemniki typu żeńskiego są gorzej tolerowane przez kobietę przyjmującą je? Mimo że decyzja należy do plemników, nie można wykluczyć całkowicie jakiegoś wpływu kobiety.

Nasienie ma również zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o partenogenezę albo inaczej dzieworództwo. U wielu niższych zwierząt samoistna zdolność podziału jaja i wytworzenie normalnego dorosłego osobnika bez początkowej pomocy zapładniającego nasienia jest normalnym zjawiskiem, jednak dzieworództwo wśród wyższych i najwyższych zwierząt jest, mówiąc ostrożnie, bardzo nieprawdopodobne. Mimo to wiele kobiet domagało się – w różnych czasach – uznania tej możliwości.

Leave a Reply