Pępowina – kontynuacja

Szczególnie niebezpieczne jest wypadnięcia sznura pępowinowego. Przed porodem wysuwa się częściowo z macicy i może nawet przez pochwę wysunąć się na zewnątrz. Zdarza się to mniej więcej 1 raz na 300 ciąż, nieco częściej w ciążach bliźniaczych, i jest bardzo niebezpieczne, gdyż może prowadzić do uduszenia dziecka w macicy. W czasie porodu część pępowiny może zostać przygnieciona lub zaklinowana i w rezultacie zmniejsza się lub całkowicie ustaje krążenie krwi. W pępowinie znajdują się dwie tętnice i jedna żyła i w każdą stronę przepływa nimi ok. 80 ml krwi na minutę. Każde odcięcie płodu od matczynego tlenu na dłuższy czas – prowadzi do katastrofy. Około 35% dzieci z wypadniętą pępowiną ginie w następstwie tej komplikacji. W Anglii i Walii umierało z tego powodu przed 10 laty 1 750 dzieci rocznie. Nawet i obecnie wypadniecie pępowiny jest przyczyną wietu martwych urodzeń, a wiele innych dzieci rodzi się z trwałymi uszkodzeniami w następstwie przejściowego braku tlenu. Tym przejściowym komplikacjom i ich trwałym następstwom winne są również niektóre stosowane środki skurczowe.

Odwieczny jest spór, kiedy przeciąć pępowinę. U zwierząt nie ma tego problemu – trawożerne zwykle ją urywają, a mięsożerne przegryzają. Ludzie zwykle pozostawiali ją przynajmniej do urodzenia łożyska (zwykle w ciągu 20 minut), aż do XVII w., kiedy to przyjął się zwyczaj przecinania i podwią- zywania z pozostawieniem krótkiego kikuta. Dziś pozostawia się przeważnie ok. 3 cm, kikut pępowiny wysycha w ciągu krótkiego czasu i odpada po mniej więcej 8 dniach. Jeśli podwiązania dokonano niedbale, dziecko może bardzo szybko zginąć z powodu krwotoku (co zdarza się u 1 na 1000 noworodków).

Leave a Reply