Plemnik

Pierwszy człowiek, który zobaczy! bakterie i pierwotniaki, czerwone ciałka krwi i który opisał skomplikowane oko owada, był również pierwszym, który ujrzał plemniki. Spokojny, bogaty kupiec z Delft, Antoni van Leeuwenhoek spędzi! dużą część swego ponad 90 lat trwającego życia na konstrukcji mikroskopów, szlifowaniu soczewek, a później na oglądaniu widocznego przez nie miniaturowego świata. Jego mikroskopy były bardziej podobne do kompasów okrętowych niż do instrumentów optycznych, ale dawały około 160-krotne

W. Szekspir – Makbet. Przeł. J. Paszkowski. Dzieła dramatyczne. PIW, Warszawa 1964, powiększenie, byty też zdolne pokazać dużą część świata niewidocznego dla ludzkiego oka w normalnych warunkach.

W r. 1677, kiedy razem ze swym przyjacielem L. Hammem oglądali nasienie ludzkie, spostrzegli pływające w nim drobne przedmioty. Holenderski badacz przesiał swe spostrzeżenia do Królewskiego Towarzystwa w Londynie, które już wtedy było jednym z najpoważniejszych towarzystw naukowych na święcie, mimo że zostało niedawno utworzone (po powrocie stabilizacji politycznej i Karola II do Anglii), Równocześnie ze względu na fakt, że sperma ludzka mogłaby być uważana za niestosowny dla dyskusji przedmiot, prosił w swym liście o zaniechanie publikacji, jeśliby Towarzystwo uznało, że jego odkrycia są sprośne lub niemoralne. Towarzystwo uznało, że są fascynujące i zaraz wydało je drukiem, istnienie plemników ludzkich jest więc znane od prawie 300 lat.

Leave a Reply