Płód i prawo cz. II

Przedmiotem różnych spekulacji było wyrażenie „wbrew prawu”, gdy jego zastosowanie zakłada możliwości zgodnego z prawem użycia instrumentów, zgodnego z prawem podania trucizny. Wielu sędziów dowiodło swym stanowiskiem, że le- karz nie może bronić się za pomocą takiego rozumowania. Kwestia zgodności z prawem została po raz pierwszy wyjaśniona przez ustawę z 1929 r. Ustawa ta, chroniąc bardziej matkę niż dziecko, określała poronienie za zgodne z prawem, jeśli zostało wykonane ,,w dobrej wierze, wyłącznie w celu ochrony życia matki”. Jak dotąd prawo nie zajmowało się zdrowiem matki, Wielkim krokiem naprzód był wyrok w słynnym procesie w 1938 r. Słynny ginekolog Aleck Bourne (który obecnie jest członkiem zarządu Towarzystwa Ochrony Nie- urodzonych Dzieci) dokonał bezpłatnie przerwania ciąży u czternastoletniej dziewczynki, która została zgwałcona. Został on uniewinniony na tej podstawie, że kontynuacja ciąży byłaby niebezpieczna dla zdrowia psychicznego i fizycznego dziewczyny.

Jasne rozstrzygnięcie w tej pokazowej sprawie nie stało się regułą w następnym roku. Norman Birkett, przewodniczący nowo powstałego Międzydepartamentowego Komitetu do Spraw Poronień, wyjaśnił wówczas, że rozstrzygnięcie w sprawie Bourne’a nie jest wiążące dla sędziów Sądu Najwyższego. Przewody sądowe w podobnych przypadkach mogą być prowadzone przez sędziego „w nieco inny sposób”. Wielu usiłowało zmniejszyć powstające obawy, co do tego, że nie zawsze można będzie spodziewać się uniewinnienia nawet, jeśli się jasno wykaże, że chodziło o ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego matki. Profesor T. N. A. Jeffcoate z Uniwersytetu w Liverpool pisał w 1960 r., że żaden lekarz nie musi obawiać się skutków obowiązującego prawa, „jeśli po odpowiedniej konsultacji z kolegami przerywa ciążę, która według jego przekonania powoduje lub prawdopodobnie spowoduje istotną szkodę zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu pacjentki”. Podobnie pisał dr Glanviile Williams w książce The Sanctity ol Life and the Criminal Law (Świętość życia a prawo karne ). „Niektórzy lekarze obawiają się odwrócenia decyzji w sprawie Bourne’a… Można twierdzić z pewnością, że obawy te są bezpodstawne”.

Leave a Reply