Depaletyzatory

Płodność

Tylko połowa ludzkości jest odpowiedzialna za następne pokolenie. Druga połowa nie bierze udziału w rozmnażaniu się, a więc nie przekazuje swego materiału genetycznego. Przedstawiciele tej drugiej, niereprodukcyjnej połowy albo umierają zbyt młodo, albo nie chcą mieć dzieci, albo też nie są zdolni do ich posiadania. Z ewolucyjnego punktu widzenia można nazwać ich genetycznie niepeinowartościowymi. Określenie w ten sposób 50% ludzkości wydaje się dość odważne, profesor L. S. Penrose z Londynu zsumował więc w niżej podany sposób różne kategorie tej drugiej grupy. 15% ludzkości nie bierze udziału w reprodukcji, ponieważ umiera przed urodzeniem. Poronienia itp. reprezentują stracone istoty ludzkie, podobnie jak niemowlęta czy dzieci, które umierają. 3% ludzi rodzi się nieżywymi, 2% umiera zaraz po porodzie, a dalsze 3% przed dojściem do wieku dojrzałości. Z tych, którzy osiągają wiek dojrzały, 20% nie żeni się, a 10% żeni się, ale pozostaje bezdzietnymi. W sensie reprodukcyjnym z każdego pokolenia odpada 50%. Za naszą generację odpowiedzialnych jest tylko 25% naszych dziadków i tylko 12% naszych pradziadków. Kiedy Kain zabijając Abla wyłączył go z konkurencji, ustalił tym samym niejako zasadę 50% udziału.

Z drugiej strony wśród wielu innych gatunków nie ma nawet mowy o 50% udziale w stworzeniu nowego pokolenia. Na milion złożonych i zapłodnionych jaj rybich, rozpoczynających rozwój, do dojrzałości może dojść parę osobników. Większość samców fok, choć żyje w świecie pełnym haremów, umiera samotnie nie posiadając wystarczającej siły i przebiegłości, aby zdobyć choć jedną żonę, nie mówiąc o haremie. A ludzka śmiertelność noworodków w wysokości 2% jest zapewne najniższa w całym świecie zwierzęcym.

Leave a Reply