Podwojenia populacji – kontynuacja

A więc dlaczego? Dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły szczyt w r, 1957 (125 porodów na 1000 kobiet w wieku rozrodczym) i dlaczego potem nastąpił spadek (mniej niż 100 porodów na 1000 kobiet w r. 1966) do prawie takiego samego poziomu jak najniższe cyfry w latach depresji (ekonomicznej). Dlaczego Wielka Brytania miała do roku 1964 stale coraz więcej dzieci (najwyższa liczba urodzeń od 17 lat) i dopiero potem tempo przyrostu naturalnego obniżyło się?

Istnieje mnóstwo teorii tłumaczących wzrosty i spadki, wskazujących na prestiż społeczny, sytuację materialną rodziny, pozycję kobiety, wykształcenie, prawdopodobieństwo przeżycia dziecka oraz dostępne środki kontroli urodzeń. Współdziałanie między tymi i innymi czynnikami ułatwia dalsze zniekształcenie obrazu rzeczywistości. Lepsze wykształcenie może oznaczać zwiększenie przyrostu naturalnego, ale później, kiedy na każdą rodzinę przypada więcej dzieci, powoduje to spadek przyrostu w danym narodzie (ponieważ potrzeba czasu na dojście ich do wieku reprodukcyjnego – przyp. tłum.) Statystycznie biorąc, jeśli przeciętna rodzina posiada 4 dzieci, a śTedni wiek rodziców wynosi 30 lat, to wzrost populacji jest prawie identyczny jak w przypadku, gdy rodzina ma 3 dzieci, a rodzice mają średnio 20 lat. To obliczenie jest bardzo znamienne dla Indii, gdzie średni wiek matki przy pierwszym porodzie wynosi 16,5 lat. Indie miałyby znacznie mniej kłopotów ekonomicznych, gdyby ten wiek można podwyższyć do średniej europejskiej, tj, do 22 lat.

Leave a Reply