Podwojenia populacji

Te fenomenalne podwojenia populacji są nie do uniknięcia, chyba że zwiększy się śmiertelność lub obniży liczba urodzeń. Ponieważ nikt nie zaleca zwiększenia śmiertelności, a perspektywy ogromnych przyrostów populacyjnych stają się alarmujące w większości krajów, trzeba zwrócić uwagę na kontrolę urodzeń. W tym jednak kierunku nie robi się prawie nic ani na arenach narodowych, ani na międzynarodowych (szerzej na ten temat w rozdziale o zapobieganiu ciąży). Zaledwie w r, 1965, po 13 latach bezczynności, Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła, że należy stworzyć poradnictwo dla planowania rodziny z punktu widzenia medycznego i zdrowia publicznego. Większość krajów ma nadzieję, że zapobieganie ciąży będzie iatwo dostępne dla wszystkich i że ich obywatele będą rozsądni w planowaniu swych rodzin. Sposób propagowania podobny jest do szerzenia oświaty za pomocą rozpowszechniania tanich podręczników bez obowiązku uczęszczania do szkoły. Jednak nawet kraje posiadające określone programy planowania rodziny nie panują nad sytuacją. W czasie konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie populacji świata w Belgradzie w r, 1965 stwierdzono, że „ani jeden większy spadek płodności w Swiecie Zachodnim nie był skutkiem zorganizowanego przez instytucję rządową programu ograniczenia urodzeń. Były to skutki decyzji indywidualnych…”

O tych indywidualnych decyzjach niewiele wiadomo. Podobnie nikt nie wie, dlaczego np. w ostatnich latach XVIII w. ludność Wielkiej Brytanii zaczęła tak szybko się powiększać. Przyrost ludności jest, jak wiadomo, pojęciem całkiem różnym od przyrostu urodzeń. W Wielkiej Brytanii w r. 1870 rozpoczął się spadek liczby urodzeń, choć przyrost ludności trwał nadal: nikt nie ma pewności co do przyczyn tego spadku urodzeń, zwłaszcza że używanie środków antykoncepcyjnych rozpowszechniło się w tym kraju po roku 1910. Dostępność dobrych metod zapobiegania ciąży nie rozwiązuje sprawy, spadek urodzin równoległy do chudych lat kryzysu (ok. 1930 r.) nie odznaczał się zwiększeniem zużycia środków antykoncepcyjnych. We Francji, gdzie tych środków używano jeszcze mniej, międzywojenny spadek urodzin rozpoczął się nawet wcześniej.

Leave a Reply