Podział ras według Garna

Podział Garna został ogłoszony w r. 1961. Pięć lat wcześniej inny Amerykanin W. C. Boyd, profesor immunochemii, przy- jąwszy grupy krwi jako podstawę podziału, doszedł do wyosobnienia 13 grup:

– a) Wcześni Europejczycy

– b) Lapończycy

– c) Północno-zachodni Europejczycy

– d) Wschodni i Środkowi Europejczycy

– e) Mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego

– f) Afrykańczycy

– g) Azjaci

– h) Hindo-Drawidowie

– i) Indianie amerykańscy

– j) Indonezyjczycy kj Melanezyjczycy

– l) Polinezyjczycy

– m) Australijczycy

Na pierwszy rzut oka podział ten wydaje się różny od poprzedniego, ale jeśli się połączy wszystkich Europejczyków Boyda (a-e), otrzymuje się 9 grup Garna. Istnieje poza tym uderzające podobieństwo pomiędzy podziałem na grupy przez obu autorów, innymi słowy istnieje około 9 typów ludzkich – podras – podgatunków, czy jak je nazwiemy.

Żydzi. W tym miejscu koniecznych jest kilka słów o Żydach. Nie występują oni i nie mogą występować jako osobna grupa. Prof. Montagu pisze, że nie ma fizycznego typu żydowskiego i że nie ma, ani nigdy nie było zjawiska mogącego przypominać rasę żydowską lub żydowską grupę etniczną. Konwencjonalny obraz Żyda o niskim wzroście, ciemnych oczach, zagiętym nosie, tłustej cerze i włosach, grubych wargach, czy otyłych kobiet żydowskich, nie jest ani powszechny wśród Żydów, ani nie zdarza się wyłącznie wśród nich (pomyślcie o Armeńczykach). Chińscy Żydzi wyglądają jak Chińczycy: 45% polskich Żydów ma jasne oczy: 18% węgierskich i 51% rumuńskich jest szatynami, a bardzo wielu z różnych innych krajów jest rudych. Żydzi na pewno nie są rasą. George Sacks, który w r. 1934 napisał The Intelligent Man’s Guide to Jew- Baiting (Przewodnik inteligentnego człowieka w sprawie nagonki na Żydów), twierdzi, że Żydzi są rasą tylko dlateg’ ,e inni ich za rasę uważają, w rzeczywistości są oni grupą .po- łeczno-religijną (Huxley i Haddon) lub niby-narodową (Montagu). „Antysemityzm jest tak głęboko irracjonalny” pisze Anthony Barnett, zoolog z uniwersytetu w Glasgow, „że nie może być nawet przedmiotem uczciwej dyskusji biologicznej’.

Leave a Reply